Samarbetsavtal mellan Vattenfall och Industrikraft löper ut

Vattenfall och Industrikraft i Sverige AB har beslutat att inte förlänga det samarbete som inleddes i slutet av oktober 2009.

Hösten 2009 tecknade Industrikraft i Sverige AB och Vattenfall en avsiktsförklaring om gemensam kraftproduktion. Bakgrunden var bland annat en gemensam syn på behovet av ny baskraft då befintlig kärnkraft tjänat ut. I slutet av oktober 2009 tecknades ett avtal där nästa steg i processen var att definiera konkreta samarbetsprojekt. Parterna har nu beslutat att inte förlänga avtalet.

- Vårt befintliga samarbetsavtal löper ut i slutet av juni. Eftersom vi inte funnit de rätta kommersiella villkoren för gemensamma projekt så kommer vi inte att förlänga avtalet. Vattenfall kommer fortsatt att fokusera på att leverera kraft till svensk basindustri, genom våra långsiktiga kontrakt och de stora investeringar vi gör i befintlig kärnkraft och vattenkraft, säger Torbjörn Wahlborg, Sverigechef Vattenfall.

Industrikraft i Sverige AB ägs till lika delar av Boliden, Eka Chemicals, Holmen, Stora Enso och SCA Forest Products.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 

 

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar