Stabilt andra kvartal

Vattenfall redovisar resultatet för det andra kvartalet 2012:

  • Nettoomsättningen för det andra kvartalet uppgick till 36 703 MSEK (40 443) och för det första halvåret till 85 697 MSEK (92 311). För jämförbara enheter, det vill säga exklusive avyttrade verksamheter i främst Belgien, Finland och Polen, ökade omsättningen med drygt 1% och med drygt 4% för det första halvåret.

  • Rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 4 775 MSEK (-3 239) och för det första halvåret till 23 731 MSEK (8 603). Rörelseresultatet för det andra kvartalet och det första halvåret 2011 påverkades negativt av nedskrivningar och ökade avsättningar med sammanlagt 10,2 miljarder SEK på grund av Tysklands beslut att avveckla kärnkraften.

  • Det underliggande rörelseresultatet för det andra kvartalet uppgick till 4 818 MSEK (5 382) och för det första halvåret till 16 493 MSEK (17 676). För jämförbara enheter, det vill säga exklusive avyttrade verksamheter, minskade det underliggande rörelseresultatet med drygt 2% för det andra kvartalet men ökade med cirka 4% för det första halvåret.

  • Periodens resultat (efter skatt) för det andra kvartalet ökade till 877 MSEK (-3 235) och uppgick till 14 732 MSEK (3 968) för det första halvåret.
     

 
Koncernchefens kommentar:

- Tack vare framgångsrik effektivisering av verksamheten, prissäkringar och ökade produktionsvolymer, redovisar Vattenfall ett stabilt underliggande rörelseresultat för det andra kvartalet, trots att spotpriserna på el varit väsentligt lägre än motsvarande period 2011. Marknadsutsikterna för efterfrågan och priserna på el är fortsatt svaga vilket sätter press på vår intjäningsförmåga. Vi möter det med fortsatt effektivisering av alla våra verksamheter och processer samt breddning och förbättring av våra kunderbjudanden. De avyttringar vi genomfört under 2011 och i början av detta år har stärkt vår finansiella ställning vilket är en styrka under rådande marknadsförhållanden, säger Øystein Løseth verkställande direktör och koncernchef.

Hela rapporten finns att läsa på http://www.vattenfall.se.

Vattenfall offentliggör denna information enligt den svenska lagen om värdepappersmarknaden.

         

För mer information, kontakta
Agneta Molinder, ställföreträdande presschef, mobil 072 246 10 81

Klaus Aurich, chef för Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14

Lämnat av Vattenfall pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera