Stenungsunds kraftverk startklart på rekordtid

Stenungsunds kraftverk startklart på rekordtid Vattenfall tar idag i drift ett av de fyra blocken vid reservkraftverket i Stenungsund. Det är block 3, med en kapacitet på 260 MW, som nu kan gå igång efter mindre än tre månaders förberedelser. Normalt skulle detta ha tagit mer än sex månader. Stenungsunds kraftverk, som har varit långtidskonserverat sedan 1998, står nu alltså klart att använda trots att elpriserna efter vinterns rekordnivåer sjunkit till mer normala nivåer. Kraftverket kan sättas in som reserv om vårfloden blir sen eller liten eller om det gångna torråret följs av ytterligare ett eller flera torrår. Vattenfall kommer även att offerera kraften från Stenungsund till den effektreserv som Svenska Kraftnät avser att upphandla. Driftsättningen har hittills gått bra och arbetet har genomförts snabbare än vad projektets tidplan medgav. - Projektteamet har gjort en fantastisk insats. Anläggningen är i minst lika bra skick som vi trott, och sammansättningen av driftteamet har gått mycket bättre än vad vi kunnat förvänta oss. Men det är ingen permanent lösning vi skapat på detta sätt, understryker Christer Englund, Vattenfall. Om behovet av reserveffekt kvarstår, kan Vattenfall behålla kraftverket i drift över nästa vinter. Behövs det även under följande år, krävs viss förnyelse av både anläggning och organisation. För det finns ännu inget beslut. Stenungsund Block 3 är ett oljekondenskraftverk. Som bränsle används enbart extremt lågsvavlig olja - mindre än 0,1 procent svavel. Koldioxidutsläppen i Norden blir oförändrade eller lägre än idag eftersom denna produktion ersätter annan olje- eller kolkondens och endast sätts in under mycket korta perioder då efterfrågan på el är ovanligt stor. Oljekraftverken i Stenungsund och Marviken "lades i malpåse" därför att de nästan inte använts för produktion under 90-talet, men Vattenfall valde att behålla handlingsfrihet för framtiden. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Alf Lindfors, chef Produktion Norden, telefon 08-739 55 70. Christer Englund, projektledare, telefon 08-739 71 90. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00290/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/04/20030404BIT00290/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar