Vattenfall – delårsrapport, januari-juni 2019

Finansiell utveckling , januari-juni 2019 

 •  Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 84 243 MSEK (75 035).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 13 295 MSEK (13 129).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 11 038 MSEK (9 750).
 •  Periodens resultat uppgick till 7 673 MSEK (7 125).

Finansiell utveckling, april-juni 2019

 •  Nettoomsättningen ökade med 11% (10% exklusive valutaeffekter) till 34 691 MSEK (31 176).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 622 MSEK (3 770).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 2 869 MSEK (2 775).
 •  Periodens resultat uppgick till 1 253 MSEK (2 967).

Viktiga händelser, april-juni 2019 

 •  Ringhals 2 tillbaka i full drift efter ett generatorbyte.
 •  Påbörjad byggnation av den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak (605 MW) i Danmark.
 •  Fortsatt återställningsarbete och utbetalning av ersättning till kunder efter stormen Alfrida.
 •  Tillåten avkastning för distributionsverksamhet i Sverige kraftigt reducerad 2020-2023.    
 •  Lansering av smarta laddlösningar för elfordon i Amsterdam.
 •  Hög efterfrågan vid emission av Vattenfalls första gröna obligation.  

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Klockan 09.00 idag, fredag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-juni 2019 vid en direktsänd audiocast på webben för analytiker och media.

Audiocasten går att följa via Audiocast - Vattenfalls delårsrapport januari-juni 2019 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 juli 2019 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar