Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2019

Finansiell utveckling, januari-mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 13% (10% exklusive valutaeffekter) till 49 552 MSEK (43 860).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 673 MSEK (9 359).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 168 MSEK (6 975).
 • Periodens resultat uppgick till 6 420 MSEK (4 158).

           Viktiga händelser, januari-mars 2019

 • Stora störningar efter stormen Alfrida med relaterade kostnader på 850 MSEK.  
 • Minskad produktion delvis som en följd av lägre produktion vid Ringhals 2 där en generator byts ut.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna. 
 • Produktionen vid det koleldade kraftverket Hemweg 8 i Nederländerna avslutas i slutet av 2019.  
 • Idriftagning av 170 MW vindkraft och 6 MW solkraft.
 • Deltagande i anbudsförfarandet för vindkraftsprojektet Hollandse Kust Zuid 3 & 4 i Nederländerna samt ett projekt i franska Dunkerque.     
 • Staden Berlin vill tilldela Berlin Energie koncessionen för eldistribution.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Klockan 09.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-mars 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor.

Presskonferensen direktsänds på corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Prenumerera

Dokument & länkar