Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2019

Report this content

Finansiell utveckling, januari-mars 2019

 • Nettoomsättningen ökade med 13% (10% exklusive valutaeffekter) till 49 552 MSEK (43 860).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 9 673 MSEK (9 359).
 • Rörelseresultatet uppgick till 8 168 MSEK (6 975).
 • Periodens resultat uppgick till 6 420 MSEK (4 158).

           Viktiga händelser, januari-mars 2019

 • Stora störningar efter stormen Alfrida med relaterade kostnader på 850 MSEK.  
 • Minskad produktion delvis som en följd av lägre produktion vid Ringhals 2 där en generator byts ut.
 • Förvärv av försäljningsbolaget DELTA Energie i Nederländerna. 
 • Produktionen vid det koleldade kraftverket Hemweg 8 i Nederländerna avslutas i slutet av 2019.  
 • Idriftagning av 170 MW vindkraft och 6 MW solkraft.
 • Deltagande i anbudsförfarandet för vindkraftsprojektet Hollandse Kust Zuid 3 & 4 i Nederländerna samt ett projekt i franska Dunkerque.     
 • Staden Berlin vill tilldela Berlin Energie koncessionen för eldistribution.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.

Klockan 09.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-mars 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor.

Presskonferensen direktsänds på corporate.vattenfall.se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 25 april 2019 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar