Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2020


Finansiell utveckling, januari-mars 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 3% (-5% exklusive valutaeffekter) till 48 160 MSEK (49 552).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 5% till 10 187 MSEK (9 673).
 • Rörelseresultatet ökade med 51% till 12 313 MSEK (8 168).
 • Periodens resultat ökade med 7% till 6 900 MSEK (6 420).

Utdelning

 • Efter periodens utgång reviderade Vattenfalls styrelse det tidigare utdelningsförslaget för 2019 om 7 245 MSEK till 3 623 MSEK. Förslaget har fastställts av årsstämman.

Viktiga händelser, januari-mars 2020

 • Kontinuitetsplaner implementerade till följd av Covid-19.
 • Försäljning av 11 TWh produktionsrättigheter för kärnkraften i Tyskland.
 • Slutgiltigt tillstånd för konstruktionen av den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak i Danmark.
 • Vattenfall utsedd till prioriterad anbudsgivare för ett fjärrvärmeprojekt i Skottland.
 • Avtal om att bygga en av Sveriges största solkraftsparker.
 • Försäljning av privatkundsverksamheten i Storbritannien.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Klockan 09.00 idag, onsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-mars 2020 i en direktsänd audiocast på webben för analytiker och media.

Audiocasten går att följa via Audiocast Vattenfalls delårsrapport januari-mars 2020 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

 

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, presschef, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.co

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark och Storbritannien. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Prenumerera

Dokument & länkar