Vattenfall – delårsrapport, januari-mars 2020

Report this content

Finansiell utveckling, januari-mars 2020

 • Nettoomsättningen minskade med 3% (-5% exklusive valutaeffekter) till 48 160 MSEK (49 552).
 • Det underliggande rörelseresultatet ökade med 5% till 10 187 MSEK (9 673).
 • Rörelseresultatet ökade med 51% till 12 313 MSEK (8 168).
 • Periodens resultat ökade med 7% till 6 900 MSEK (6 420).

Utdelning

 • Efter periodens utgång reviderade Vattenfalls styrelse det tidigare utdelningsförslaget för 2019 om 7 245 MSEK till 3 623 MSEK. Förslaget har fastställts av årsstämman.

Viktiga händelser, januari-mars 2020

 • Kontinuitetsplaner implementerade till följd av Covid-19.
 • Försäljning av 11 TWh produktionsrättigheter för kärnkraften i Tyskland.
 • Slutgiltigt tillstånd för konstruktionen av den havsbaserade vindkraftsparken Kriegers Flak i Danmark.
 • Vattenfall utsedd till prioriterad anbudsgivare för ett fjärrvärmeprojekt i Skottland.
 • Avtal om att bygga en av Sveriges största solkraftsparker.
 • Försäljning av privatkundsverksamheten i Storbritannien.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Klockan 09.00 idag, onsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-mars 2020 i en direktsänd audiocast på webben för analytiker och media.

Audiocasten går att följa via Audiocast Vattenfalls delårsrapport januari-mars 2020 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2020 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:

 

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, presschef, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.co

Prenumerera

Dokument & länkar