Vattenfall – delårsrapport, januari-september 2019

Report this content

VattenfallQ32019Finansiell utveckling, januari-september 2019 

 •  Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 120 181 MSEK (107 071).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 16 889 MSEK (15 256).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 19 715 MSEK (13 430).
 •  Periodens resultat uppgick till 14 373 MSEK (8 907).

Finansiell utveckling, juli-september 2019

 •  Nettoomsättningen ökade med 12% (10% exklusive valutaeffekter) till 35 938 MSEK (32 035).
 •  Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 3 594 MSEK (2 127).
 •  Rörelseresultatet uppgick till 8 677 MSEK (3 680).
 •  Periodens resultat uppgick till 6 700 MSEK (1 782).

Viktiga händelser, juli-september 2019 

 • Överlåtelsen av fjärrvärmeverksamheten i Hamburg är slutförd.
 • Power-to-Heat-anläggning ansluten till fjärrvärmenätet i Berlin vilket har möjliggjort stängningen av ett koleldat kraftverk.
 • Ringhals 2 går med minskad effekt inför stängning vid årsskiftet.
 • Namnbyte från Nuon till Vattenfall i Nederländerna slutfört.

Klockan 09.30 idag, tisdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Magnus Hall och finansdirektör Anna Borg resultatet för perioden januari-september 2019 vid en presskonferens på Vattenfalls huvudkontor.Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/se

Presskonferensen direktsänds på group.vattenfall.com/se och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 oktober 2019 klockan 08.00 CET.

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Investor Relations, telefon 08-739 72 51, mobil 072-226 40 51
Markus Friberg, Head of Media Relations & Editorial Nordic/Corp/EU, mobil 070-261 30 84

Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Viktiga händelser, juli-september 2019 

Namnbyte från Nuon till Vattenfall i Nederländerna slutfört.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar