Vattenfall – delårsrapport, januari-september 2021

Report this content

Finansiell utveckling, januari-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (5% exklusive valutaeffekter) till 116 590 MSEK (114 815).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 22 090 MSEK (17 802).
 • Rörelseresultatet uppgick till 52 521 MSEK (10 030).
 • Periodens resultat uppgick till 41 912 MSEK (1 989).

Finansiell utveckling, juli-september 2021

 • Nettoomsättningen ökade med 2% (4% exklusive valutaeffekter) till 36 125 MSEK (35 375).
 • Det underliggande rörelseresultatet uppgick till 4 782 MSEK (4 818).
 • Rörelseresultatet uppgick till 22 926 MSEK (4 743).
 • Periodens resultat uppgick till 18 277 MSEK (3 583).

Viktiga händelser, juli-september 2021

 • Högre elpriser till följd av lägre hydrologisk balans, lägre vindhastigheter samt högre priser för bränslen och utsläppsrätter.
 • Betydande engångseffekter påverkade periodens resultat positivt. Högre el- och gaspris resulterade i temporärt höga kassainflöden till följd av ökade erhållna marginalsäkerheter.
 • Försäljning av Stromnetz Berlin slutförd 1 juli. Köpeskillingen uppgick till 2,1 miljarder EUR.    
 • Invigning av Skandinaviens största vindkraftspark, Kriegers Flak i Danmark.
 • Kraftig ökning av producenter och kunder som vill ansluta sig till elnätet.
 • Kundtillväxt och expansion inom laddlösningar för elfordon i Tyskland och Nederländerna.
 • Fortsatta steg för att möjliggöra utbyggnad av fjärrvärmenätet i Amsterdam och London.

Delårsrapporten i sin helhet samt presentationsbilder finns tillgängliga på group.vattenfall.com/seI samband med en direktsänd webcast klockan 9.30 idag, torsdag, presenterar Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont, tillsammans med strategichef Andreas Regnell resultatet för perioden januari-september 2021 för analytiker och media.

Webcasten går att följa via Vattenfall delårsrapport januari-september 2021 och kan även följas på telefon på telefonnummer 08-505 100 31.

Denna information är av sådan art som Vattenfall AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 28 oktober 2021 klockan 08.00 CEST.

För mer information, kontakta:


Johan Sahlqvist, Head of Group Control and Investor Relations, mobil 072-226 40 51

Henrik Svensson, pressekreterare, mobil 070-271 11 32

Vattenfalls pressavdelning, telefon 08-739 50 10, press@vattenfall.com