Vattenfall bygger Sveriges största vindkraftverk

Report this content

Vattenfall bygger Sveriges största vindkraftverk Vattenfall bygger i höst ytterligare ett vindkraftaggregat på Näsudden på södra Gotland. Det nya aggregatet blir större än något annat vindkraftverk hittills i Sverige. Det får namnet Olsvenne 2 efter den lokala fastighetsbeteckningen. Olsvenne 2 blir Sveriges största vindkraftverk och ett av de första vindkraftverken i världen i den nya storleksklass, som flera tillverkare nu håller på att etablera. Navhöjden är 80 meter och rotordiametern 90 meter. Generatorns märkeffekt är 3 MW och vindkraftverket beräknas komma att producera 8 GWh per år. Fundamentet blev nyligen färdigt och vindkraftverket kommer att monteras i början av november. Verket kommer att utvärderas tillsammans med leverantören Vestasvind Svenska AB och danska Vestas. Utvärderingen kommer framför allt att rikta in sig på anslutningen till och samverkan med elnätet. Hårda krav ställs på hur vindkraftverket skall uppföra sig vid nätstörningar av olika slag beroende på Gotlands speciella nät. Även fjärrkommunikation kommer att studeras närmare under utvärderingen. Vindkraftverket har konstruerats för att i framtiden även kunna placeras till havs och speciell omsorg har lagts ner på att minimera drift- och underhållskostnader. Även detta kommer att utvärderas. Vattenfall har drivit vindkraftverk sedan början av 1980-talet och äger nio av de cirka 90 vindkraftverk som idag finns på Näsudden. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Kenneth Averstad, Vattenfall, telefon 08-739 66 72, mobil 070-539 66 72. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/10/18/20021018BIT00040/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar