Vattenfall förvärvar 100 procent av aktierna i Enwell Holding AB

Report this content

Vattenfall AB har köpt samtliga aktier av delägarna Christer Holmén, Bertil Carlsén, Thomas Olausson och Bo Svefors i Enwell Holding AB. Vattenfall blir därmed ensam ägare och innehar 100 procent av Enwell-gruppen.

- Vi ser det som viktigt steg att via Enwell kunna på ett tryggt och effektivt sätt hjälpa Sveriges villa- och fastighetsägare med servicetjänster i möjliggörandet av ett fossilfritt liv inom en generation och nå egna uppsatta miljömål, säger Branislav Slavic, VP Customers & Solutions, Vattenfall Region Nordic.

Både Christer Holmén och Bertil Carlsén har varit delaktiga i bolagets förvärvstillväxt och utveckling sedan 2016. - Vi är mycket nöjda att Enwell och dess personal får en trygg och stabil huvudägare med en uttalad ambition att driva den positiva utveckling som bolaget haft vidare, säger de avgående styrelseledamöterna och tidigare delägarna.

- Med den tydligare ägarbilden kommer bolaget kunna fortsätta sin fina tillväxtresa. Bolaget har växt från i princip noll till 400 MSEK omsättning på 5 år och kommer fortsätta denna tillväxt, säger Jonas Stenbeck, styrelseordförande i Enwell.Vd, Martin Reinholdsson kommenterar: - Jag ser fram emot samarbete med ny styrelsekonstellation samt fortsatt fokus på fler nöjda kunder och bra energilösningar.Partnerna har valt att inte kommentera köpeskillingen. Före transaktionen uppgick Vattenfalls ägande till 80,8 procent.

Enwell med 160 anställda är en av Sveriges ledande serviceleverantörer av hållbara energilösningar, baserade på bergvärme och andra värmepumpslösningar samt kompletterande sol och laddlösningar för hushåll och kommersiella fastigheter. 

För ytterligare information, kontakta: Jonas Stenbeck, ordförande Enwell Holding AB, mobil: 070 309 74 09, e-post:jonas.stenbeck@vattenfall.com
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Taggar: