• news.cision.com/
  • Vattenfall/
  • Vattenfall går med i First Movers Coalition för att bidra till snabbare utveckling av klimatsmart teknik

Vattenfall går med i First Movers Coalition för att bidra till snabbare utveckling av klimatsmart teknik

Report this content

I dag den 4 november lanserades First Movers Coalition vid COP26 i Glasgow av USA:s utrikesdepartement och World Economic Forum. Vattenfall är en av initiativtagarna och som medlem åtar företaget sig att köpa in en större andel ny teknik som blir avgörande för möjligheterna att nå klimatneutralitet.

- First Movers Coalition är ett brett samarbete mellan olika industrier för att skapa en stark efterfrågan på den nya teknik som krävs för att minska koldioxidutsläppen, särskilt från de sektorer som har störst svårigheter att göra detta, så kallade ”hard to abate sectors”. På så sätt kan vi se till att produkter av det här slaget når marknaden snabbare, något som kan bli avgörande för att vi ska nå 1,5-gradersmålet. Detta är helt i linje med Vattenfalls strategi för att möjliggöra ett fossilfritt liv inom en generation, och jag tror att initiativet går en ljus framtid till mötes, säger Anna Borg, Vattenfalls VD och koncernchef.

USA:s särskilda klimatsändebud John Kerry har tillsammans med World Economic Forum tagit initiativet till First Movers Coalition. Det inriktar sig på de åtta sektorer som i dagsläget står för över 30% av världens koldioxidutsläpp och som är i behov av ny teknik för att lyckas minska sina utsläpp. Under den första fasen omfattas fyra sektorer, och deltagande företag har åtagit sig att fram till 2030 göra åtaganden inom en eller flera av dessa sektorer.

Vattenfall har åtagit sig att:

  • Kräva av underleverantörer att de använder fossilfritt stål så att minst 10% av det stål som företaget köper in varje år är fossilfritt (t.ex. Hybrit-stål) från 2030.
  • Kräva av leverantörer av lastbilstransporter att 30% av de tunga och 100% av de medeltunga lastbilar som köps in ska vara lastbilar med lågt utsläpp från 2030.
  • Kräva att leverantörer av flygresor och flygtransporter ska byta ut minst 5% av sitt behov av konventionellt flygbränsle mot SAF (Sustainable Airline Fuels) och/eller använder framdrivningsteknik med låga utsläpp från 2030. SAF minskar växthusgasutsläppen under livscykeln med 85% eller mer jämfört med konventionellt flygbränsle

Vattenfall har redan förbundit sig att minska CO2-utsläppen från våra affärsresor med flyg med 50% 2019-2022 och att göra Vattenfalls fordonsflotta fossilfri främst via elektrifiering.

– Vi lovar inte bara att köpa in en större andel produkter och tjänster med låga utsläpp utan vi samarbetar samtidigt med andra för att ta fram sådan teknik. Ett sådant exempel är samarbetet med SSAB och LKAB för att genom Hybrit-projektet ta fram fossilfritt stål och, som vi meddelade igår, med SAS, Shell och LanzaTech för att undersöka möjligheten till storskalig produktion av hållbart flygbränsle. Sammantaget ser vi stora affärsmöjligheter i att driva på omställningen till en fossilfri framtid, säger Anna Borg.

Läs mer om hur Vattenfall möjliggör ett fossilfritt liv inom en generation. http://group.vattenfall.com


Fakta:

Grundande medlemmar av First Movers Coalition är:

A.P. Møller –Mærsk

Aker ASA
Agility
Airbus
Amazon
Apple
Bain & Company
Bank of America
Boston Consulting Group
Boeing
Cemex
Dalmia Cement (Bharat) Limited
Delta Air Lines
Deutsche Post DHL Group
ENGIE
Fortescue Metals Group
Holcim
Invenergy
Johnson Controls
Mahindra Group
Nokia
Ørsted
ReNew Power
Scania
SSAB Swedish Steel
Trafigura Group
Trane Technologies
United Airlines
Vattenfall
Volvo Group
Yara International
Western Digital
ZF Friedrichshafen AG

Fler åtaganden för övriga sektorer kommer att presenteras i början av 2022.

Läs mer på FMC:s webbplats.

För mer information, kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar: