Vattenfall inleder dialog om markköp vid Ringhals

Vattenfall har inlett en dialog med fastighetsägare och hyresgäster intill Ringhals kärnkraftverk. Vattenfall gör bedömningen att mer mark kan behövas än vad vi idag äger vid Ringhals kärnkraftverk. Dialogen är en del av det pågående utredningsarbetet kring framtida kraftproduktion men beslut om eventuell ersättningskraft ligger långt fram i tiden.

Marken som Vattenfall önskar köpa har flera möjliga användningsområden:

• i samband med den framtida avvecklingen av befintliga reaktorer
• som plats för eventuell ersättningskärnkraft eller
• för annan kraftproduktion, då området kring Ringhals är utpekat av staten som riksintresse för energiproduktion.

Vattenfall är majoritetsägare i kärnkraftverken Forsmark och Ringhals där ersättningskärnkraft kan bli aktuell. Vattenfalls analysarbete strävar efter att klarlägga förutsättningarna för ett generationsskifte vid både Forsmark och Ringhals. Ambitionen är att säkerställa att det är en möjlighet att ersätta befintlig kraftproduktion på båda orterna.

Analysarbetet består av flera delar och på alla dessa områden finns betydande utmaningar som kan innebära att investeringen till slut inte anses lönsam eller möjlig.

Vattenfall inleder nu en dialog och erbjudandet om fastighetsköp är en del av en flerårig analysprocess. Det är en öppen fråga vilka slutsatser som kommer att dras i det pågående analysarbetet. Ett eventuellt beslut om ersättningskraft beräknas kunna fattas tidigast om åtta år.

- Vi vill ge alla kringboende möjligheten att i lugn och ro fundera över vad möjliga förändringar i framtiden skulle innebära för dem, säger Mats Ladeborn, chef för kärnkraftsutveckling inom Nuclear Power Projects and Services.

Vattenfall vill att alla närboende vid Ringhals ska informeras löpande om analysarbetet och ha möjlighet att höra av sig med frågor.

- Samtalen med markägarna kan leda till att vi erbjuder förvärv av deras fastigheter till ett marknadsmässigt pris och möjlighet för dem att stanna som hyresgäster, säger Mats Ladeborn.

För mer information, vänligen kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, mob. 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar