Vattenfall köper Uppsala Energi

Vattenfall köper Uppsala Energi Vattenfall AB föreslås få köpa Uppsala Energi. Ett förslag till avtal har upprättats mellan parterna. För att bli bindande skall avtalet godkännas av Uppsala Kommunfullmäktige. Uppgörelsen innebär att Vattenfall köper hela bolagets verksamhet; elnät, elhandel, fjärrvärme inklusive torvbrytning samt sopförbränning. Uppsala kommun tillgodogör sig genom affären en köpeskilling om 3 400 Mkr vilket kan användas till amortering av kommunens låneskuld. Ett drygt tiotal intressenter har varit med i budgivningen. Bland dem har säljaren ansett Vattenfall ha de bästa förutsättningarna att driva Uppsala Energi vidare på ett för kommuninvånarna fördelaktigt sätt. - Vad beträffar pris och övriga villkor har Vattenfall sammantaget visat sig lämna de bästa villkoren. Vattenfall är den köpare som är bäst för bolagets utveckling på längre sikt, inte minst ur miljösynpunkt. Affären medför en konsolidering av kommunens ekonomi och kan skapa bättre förutsättningar att på sikt satsa på eftersatta områden, säger Annika Lindh, kommunstyrelsens ordförande, som tillsammans med oppositions-rådet Gunnar Hedberg har lett arbetet med att ta fram förslaget. - Uppsala Energi är ett välskött bolag i en region där Vattenfall sedan länge har stora engagemang. Inte minst inom fjärrvärmeområdet har företaget en hög profil och goda miljöprestanda, vilket gör att det passar väl in i Vattenfalls verksamhet. Bolagets kompetens kompletterar Vattenfalls på ett bra sätt och kan komma till nytta även i vår internationella verksamhet, säger Vattenfalls tf vd Bertil Tiusanen. Lämnat av Kommunstyrelsens kontor, Uppsala och Vattenfalls Pressavdelning För vidare information, kontakta: Annika Lindh, kommunstyrelsens ordförande, Uppsala kommun, telefon 018-27 12 15, 0708-24 86 47 Gunnar Hedberg, kommunstyrelsens vice ordförande, telefon 018-27 12 35, 0708-24 86 44. Bertil Tiusanen, tf vd, Vattenfall AB, telefon 08-739 50 08, 070-539 50 08. Uppsala Energi AB är en av Uppsala kommun helägd energikoncern med en omsättning av ca 1,5 miljarder. Koncernens huvudprodukter är elkraft, eldistribution, fjärrvärme, ånga och kyla. I koncernen ingår Uppsala Energi AB, Uppsala Elnät AB, Ulva Kraft AB, AB Bjursås Kraft, Trilleholms Kraft AB, Roden Energi AB, Roden Energi Försäljning AB, Roden Energi Värme AB, Fyriskraft AB samt Härjedalens Mineral AB (81%). Den sammanlagda leveransen av energi till över 80.000 kunder, är ca 1,6 TWh fjärrvärme och 2,5 TWh elkraft. I koncernen finns 560 medarbetare. Företaget är miljöcertifierat enligt ISO 14001. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/05/30/20040813BIT21450/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar