Vattenfall lämnar anbud på det nederländska vindkraftsprojektet Hollandse Kust Zuid 3&4

Vattenfall har beslutat att delta i anbudsförfarandet för det 750 MW stora havsbaserade vindkraftsprojektet Hollandse Kust Zuid 3 & 4 (HKZ 3 & 4), i den nederländska delen av Nordsjön. Den årliga produktionen beräknas kunna förse omkring 1,3 miljoner nederländska hem med hushållsel vilket stärker ambitionen att möjliggöra ett fossilfritt liv för Vattenfalls kunder inom en generation.

-Nederländerna är en viktig marknad för Vattenfall. Genom att delta i anbudsförfarandet för HKZ 3 & 4 vill vi fortsätta bidra till Nederländernas övergång till ett förnybart energisystem. Efter att vi vunnit anbudsförfarandet om den första etappen av projektet (HKZ 1 & 2) är vi nu mycket motiverade att delta även i den här andra rundan, säger Magnus Hall, VD Vattenfall.

I september 2018 fick Vattenfall det slutgiltiga tillståndet att projektera och bygga den 700 MW stora HKZ 1 & 2. Arbetet med projekteringen har redan inletts med olika geologiska undersökningar på plats i Nordsjön.

-Det finns betydande fördelar om de två projekten kan kombineras, särskilt vad gäller kostnadseffektivitet. Vi kommer också att kunna dra nytta av de arbeten som redan gjorts i HKZ 1 & 2. Förutom kostnadsfördelar kommer detta också att ge oss ett försprång vad gäller design och konstruktion av vindkraftsparken, vilket sparar tid. Sammantaget har dessa faktorer gjort det möjligt för oss att förbereda ett konkurrenskraftigt anbud på projekt HKZ 3 & 4, säger Gunnar Groebler, Senior Vice President och chef för affärsområde Vind, Vattenfall.

- Vi har varit mycket noga med att se till att vårt business case är robust och vi är väl rustade för att hantera alla risker. Vattenfall kombinerar en mångårig erfarenhet av att bygga och driva vindkraftverk till lägsta kostnad, med förmåga att hantera marknadsexponering och sälja el till holländska kunder. Genom att lämna ett anbud på HKZ 3 & 4 markerar vi tydligt att vi både ska bygga vindkraftparken och även driva den under de kommande årtiondena, tillägger Gunnar Groebler.

Anbudsförfarandet är öppet mellan 1 mars och 14 mars.

I dag har Vattenfall 2,8 GW (gigawatt) installerad effekt i vindkraft (1,1 GW landbaserad och 1,7 GW havsbaserad) på fem marknader: Sverige, Danmark, Storbritannien, Tyskland och Nederländerna. Den totala energiproduktionen uppgick 2018 till 7,8 TWh (terawattimmar) fördelat på cirka 1 100 vindkraftverk.

För ytterligare information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 
Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar