Vattenfall minskar kväveutsläppen i Myresjö

Report this content

Vattenfall minskar kväveutsläppen i Myresjö Vattenfall har med nya metoder optimerat förbränningsprocessen i värmepannan hos Myresjö Såg. Resultatet blev att kväveoxiderna minskade med 50 procent och kapaciteten ökade med 20 procent. Myresjö Såg får nu sitt extra ångbehov från biobränsle istället för olja. Förbränningen har också blivit effektivare och därigenom minskar bränslebehovet med 350 ton per år. Jonas Fitz, platschef och Stig-Arne Ahnstedt, operatör på Myresjösågen är mycket nöjda med ombyggnaden: - Trots att pannan är relativt ny har det funnits inbyggda begränsningar i att producera värme med både hög verkningsgrad och låga emissioner. Nu kan anläggningen köras optimalt, både ur ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. Vattenfall har tillfört en kompetens som vi själva inte har. - Detta blev mer lyckat än vad vi vågade hoppas. Vi kommer att jobba vidare på samma sätt med andra anläggningar i området. Lyckas vi lika bra där minskar de totala utsläppen i området dramatiskt, säger Thomas Johansson, Vattenfall. Utsläpp av kväveoxider (NOx) leder till försurning av mark och vatten och är ett av de allvarligaste miljöproblemen i Sverige, orsakade av förbränning. Kväveoxiderna bidrar även till övergödning. Kväveoxider (NOx) kan minskas med två metoder: åtgärda själva förbränningsprocessen eller spruta in ammoniak. Den senare metoden leder ofta till att en del ammoniak sprids ut genom skorstenen. Mindre rosterpannor är vanliga i Sverige. Storlekar mindre än 10 MW har tidigare ansetts för små för att det skall vara ekonomiskt försvarbart att göra NOx-minskande åtgärder. Pannan i Myresjö är på 9 MW. Myresjö Såg är en av 200 Färdig Värmekunder hos Vattenfall Värme Norden. Bilder från arbetet finns på Vattenfalls hemsida www.vattenfall.se/om_vattenfall/press/ Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Thomas Johansson, Vattenfall Värme Norden, telefon 070-642 70 81. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00750/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/28/20030128BIT00750/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar