Vattenfall ny nordisk leverantör av förnybar el till AkzoNobel

Report this content

AkzoNobel har slutit avtal med Vattenfall om 1,25 TWh miljöcertifierad el till sju av sina anläggningar i Sverige och Finland. Samarbetet med Vattenfall ger AkzoNobel även möjligheten att balansera elsystemet vid behov genom flexibel energianvändning.

En framtida elmarknad med en högre andel förnybar elproduktion i form av vind- och solkraft ökar utmaningarna för Sveriges elsystem. För att klara av tider på året då elbehovet är som störst finns efterfrågeflexibilitet*. Det innebär att elintensiva företag, som AkzoNobel, kan vara flexibla i sin elanvändning och sälja elektricitet tillbaka till NordPool. Detta bidrar inte bara till ett mer balanserat elsystem, som gynnar hela samhället, utan minskar även kundens elkostnad.

– Affären visar på ett bra sätt Vattenfalls strategi att erbjuda hållbara och flexibla lösningar och att expertrådgivning är vad industrikunder vill ha. AkzoNobel är en stor och viktig kund och det samarbete vi har visar att det går att möta såväl kundbehov som att bidra till ett klimatsmart samhälle, säger Branislav Slavic, försäljningschef på Vattenfall.

AkzoNobel har som mål att år 2020 ha 100 procent förnybar energi från vind- och vattenkraft till sina anläggningar i Norden.

– Långsiktigt samarbete, förnybar el och möjligheten till efterfrågeflexibilitet var tre tunga argument i valet av Vattenfall som ny elleverantör. För oss är en smart hantering av elen av största betydelse eftersom det ger en hållbar värdekedja samtidigt som det är en bra affär för oss och marknaden. Att vi utöver det har ett mycket gott samarbete där vi känner att Vattenfall lyssnar på oss och våra behov är ytterst viktigt, säger Anders Österlund, Energy Director, AkzoNobel.

Vattenfall levererar sedan 1 januari 2017 miljödeklarerad el märkt EPD (Environmental Product Declaration) till sju av AkzoNobels anläggningar i Sverige och Finland. Avtalet har en årlig volym om cirka 1,25 TWh.

Fakta:
AkzoNobel är ett ledande färg- och kemiföretag med verksamhet i över 80 länder. Företaget har cirka 45 000 anställda.

*Efterfrågeflexibilitet är en frivillig ändring av efterfrågad elektricitet från elnätet under kortare eller längre perioder till följd av någon typ av incitament.

Mer information:
www.vattenfall.se
www.akzonobel.com

Video med AkzoNobel och Vattenfall (eng)

 För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post:  heidi.stenstrom@vattenfall.com
Från
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post:
 press@vattenfall.com  
Facebook
:    facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter:        
twitter.com/Vattenfall_Se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

AkzoNobel är en stor och viktig kund och det samarbete vi har visar att det går att möta såväl kundbehov som att bidra till ett klimatsmart samhälle.
Branislav Slavic, försäljningschef på Vattenfall