• news.cision.com/
  • Vattenfall/
  • Vattenfall och AstaReal ingår omfattande energiavtal: Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Vattenfall och AstaReal ingår omfattande energiavtal: Överskottsvärme från algodling ska värma hushållen i Gustavsberg

Report this content

Vattenfall och AstaReal utökar sitt samarbete genom ett omfattande energiavtal för att bland annat återvinna överskottsvärme från AstaReals algodling. Värmebehovet hos 2 500 nya lägenheter i Gustavsberg ska kunna täckas genom det nya samarbetet.

– AstaReals tillverkningsprocess är energikrävande och kräver såväl el som kyla. Överskottsvärmen som uppstår kommer att kunna användas för uppvärmning av bostäder och lokaler. Från och med våren 2022 kommer Gustavsbergsborna att få mer än 20 procent av sitt värmebehov uppfyllt genom denna lösning, säger Lovisa Fricot Norén, chef för Vattenfall Värme i Sverige.

Som del av det nya energiavtalet kommer en specialanpassad lösning med kylvärmepumpar att installeras vid AstaReals anläggning i Gustavsberg. Lösningen gör det möjligt att effektivt återvinna överskottsvärme från tillverkningsprocessen, vilket gör att över femton miljoner kilowattimmar värme tas tillvara per år och återanvänds i det lokala fjärrvärmenätet i Gustavsberg.

– AstaReal i Gustavsberg är det första företag i världen som i stor skala lyckats framställa ämnet naturligt astaxanthin. Det används som näringstillskott både till människor och djur i Sverige och globalt. Framställningen sker genom odling av alger i unika bioreaktorer. Processen är energiintensiv och därför är vi angelägna om en så effektiv användning av el och kyla som möjligt. Vårt utökade samarbete med Vattenfall är helt i linje med vår ambition att odla algerna på ett så hållbart sätt som möjligt och att vara en positiv kraft i samhället med ett cirkulärt företagande, säger Peter Worsöe, VD vid AstaReal.

Utöver värmeavtalet kommer Vattenfall även att fortsätta äga och förvalta högspänningsanläggningar såsom transformatorer och ställverk samt leverera klimatneutral el. Värmepumpsanläggningen uppgraderas med ett nytt betydligt mer klimatvänligt köldmedium (R1234zee) än tidigare lösningar.


– Vi ser fram emot att utöka vårt samarbete med AstaReal, som blir föregångare med den nya tekniska lösningen för att möjliggöra anslutning till fjärrvärmenätet. Vi är stolta att kunna stötta AstaReals ambition att hitta fler fossilfria lösningar, samtidigt som de själva kan överlåta allt ansvar för anläggningen för värmeåtervinningen genom att vi äger, förvaltar och säkerställer dess funktion, säger Torbjörn Johansson, chef för Vattenfall Network Solutions i Sverige.

Mer info:
SamEnergi är Vattenfalls koncept att överföra överskottsvärme från bland annat industrier, dataserverhallar och andra värmeproducerande anläggningar till fjärrvärmenätet. Vattenfall Network Solutions erbjuder energilösningar i konceptet Power-as-a-Service där Vattenfall tar fullt ekonomiskt och funktionellt ansvar för sina kunders högspänningsanläggningar, laddinfrastrukturlösningar eller batterier. Vattenfall levererar sedan 1995 el från vattenkraft till AstaReal där vattenkraften är miljödeklarerad enligt EPD (Environmental Product Declaration).

AstaReal var det första företaget i världen som i stor skala lyckades framställa ämnet astaxanthin i bioreaktorer. Ämnet säljs sedan 1995 under varumärket Astaxin. AstaReal AB ingår i AstaReal Group som ägs av det japanska läkemedelsföretaget Fuji Chemical Industries.


Ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Taggar: