Vattenfall och Bombardier erbjuder effektiv laddning av elbussar

Elbussar är en högt prioriterad åtgärd för att Sveriges kommuner och städer ska nå sina högt uppsatta miljömål för kollektivtrafiken. Vattenfall och Bombardier har inlett ett samarbete för att kunna erbjuda smarta, uppkopplade elbussladdare.

Samarbetet mellan Vattenfall och PRIMOVE, en e-mobilityenhet inom Bombardier innebär att bussladdarna kopplas upp mot Vattenfalls IT-plattform för elfordonsladdning via kommunikationsprotokollet OCPP. När stationerna är uppkopplade kan de fjärrövervakas och fjärrstyras samt att det blir enkelt att följa förbrukningen för olika användare. Vattenfall kan på så vis erbjuda en intelligent och driftsäker lösning.

- Elbussar är på väg mot ett genombrott vilket är otroligt glädjande. En kritisk faktor är att laddningen alltid måste fungera och driftssäkerhet kommer att vara a och o för en storskalig övergång till eldrift. Med uppkopplade stationer behöver vi inte skicka ut personal för att lokalisera felet. Istället kan vi kontinuerligt övervaka stationerna och lösa eventuella fel redan på distans. Det innebär att vi får en mer driftsäker och kostnadseffektiv laddning, säger Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility.

Det första konkreta exemplet på PRIMOVE och Vattenfalls samarbete skedde den 7 december då en induktiv elbusslinje invigdes i ett demonstrationsprojekt i Södertälje.

- Vattenfalls ambition är att vara den ledande leverantören av laddlösningar till privat- och företagskunder. Alla våra stationer är uppkopplade och vi har redan en av de mest avancerade apparna för laddning på marknaden för start och stopp, kartfunktioner med mera, säger Susanna Hurtig.

PRIMOVE utvecklar trådlösa så kallade induktiva elbussladdare och har sedan 2014 levererat systemet till elbusslinjer i Braunschweig, Mannheim och Berlin i Tyskland samt till Brügge, Belgien.

- Samarbetet med Vattenfall är mycket viktigt för PRIMOVE. Vattenfall är en väldigt kompetent partner och under leveransen har vi lärt av varandra på ett positivt sätt, säger Peter Östman, marknads- och försäljningsansvarig hos Bombardier PRIMOVE för den Nordiska marknaden.  

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, telefon: 070 611 81 92, e-post: heidi.stenstrom@vattenfall.com
Peter Östman, marknads- och försäljningsansvarig Bombardier PRIMOVE, telefon 070 349 1658, e-post peter.ostman@rail.bombardier.com 
 

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:     facebook.com/vattenfallpressrum

Twitter:          twitter.com/Vattenfall_Se

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Elbussar är på väg mot ett genombrott vilket är otroligt glädjande. En kritisk faktor är att laddningen alltid måste fungera och driftssäkerhet kommer att vara a och o för en storskalig övergång till eldrift.
Susanna Hurtig, Nordenchef Vattenfall E-Mobility