Vattenfall och Kabbarps Trädgård i samarbete om frekvensreglering

Report this content

Kabbarps Trädgård i Skåne ansluter sig som den första växthusodlaren till FCR-marknaden i Sverige med hjälp av Vattenfall. Frekvensreglering innebär att elkonsumenter kan bidra till ett stabilt kraftnät genom att tillfälligt gå ner i egen elkonsumtion.

Den allt större andelen väderberoende energi i form av sol- och vindkraft innebär att det krävs mer resurser för att balansera snabba förändringar i produktionen som påverkar frekvensen i elnätet.

Genom Vattenfall och systemleverantören Sympower, kommer Kabbarps Trädgård att få tillgång till marknaden för FCR (Frequency Containment Reserve) med en kapacitet om cirka 500 kilowatt (kW). I korthet innebär det att man är tillgänglig för att snabbt justera ned sin elförbrukning under korta stunder när det är brist på el i kraftnätet, alternativt använda mer el när det finns ett överskott. Kompensationen till kunden är baserad på den kapacitet som erbjuds och på aktuella marknadspriser. 

– Att Kabbarps Trädgård ansluter sig visar på möjligheterna med FCR och att det passar många elkonsumenter, oavsett bransch. Vattenfall har ett tydligt mål om att möjliggöra ett fossilfritt liv och frekvensreglering är en av flera lösningar där kunderna själva aktivt kan medverka. Genom att upprätthålla balansen i nätet bidrar kunden till ett hållbart samhälle och möjliggör alltmer fossilfri el i kraftsystemet, och får dessutom betalt för det. En win-win situation för både kund och klimat, säger Filippa Kjaerboe, Head of Power Management på Vattenfall.

När Kabbarps Trädgård fick nya ägare 2020 bestämde man sig för att ta ytterligare kliv på hållbarhetsområdet. Utöver FCR har man bland annat investerat i en solpark och ett nytt vattenrengöringssystem.

– Hållbarhetsaspekten var det absolut viktigaste för oss. Vi ser att det kan bli stora utmaningar de kommande åren med energiförsörjningen i Skåne, där vi är verksamma, och vill bidra på de sätt vi kan. Eftersom det dessutom går att få lönsamhet i det så fanns det egentligen ingen tvekan, säger Peter Säll, vd för Kabbarps Trädgård och fortsätter:

– Vi är nog unika på det sättet att vi gjort många stora investeringar samtidigt som alla bidrar till en mer hållbar energiförsörjning.

Fakta FCR: Frekvenshållning är en av Svenska Kraftnäts (SvK) huvuduppgifter, och sköts tillsammans med de nordiska systemoperatörerna. Kraftsystemet är beroende av en balans mellan produktion och förbrukning, bäst är vid 50,00 Hz. Sedan 2019 kan elkonsumenter vara med och bidra genom att ansluta sig till tjänsten FCR.

Läs mer:
FCR på Vattenfall
Kabbarps Trädgård

För ytterligare information kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, Vattenfall, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Taggar: