Vattenfall premierar miljöbilar

För att minska miljöbelastningen har Vattenfall infört nya bestämmelser för förmånsbilar och personalbilar i Sverige.

De anställda som beställer en miljöbil eller diesel med partikelfilter får använda ett högre beloppstak än den som inte tar en miljöbil. Dessutom begränsas storleken på bilar som enbart har bensinmotor till två liter cylindervolym.

För att ytterligare begränsa bränsleförbrukningen och därmed avgasutsläppen ska däcken vara av den minsta storlek som är godkänd för bilen.

– Klimatfrågan är oerhört central för Vattenfall, och inom vår verksamhet pågår omfattande arbete för att minska och begränsa klimatpåverkan. Både energibranschen och transportsektorn har ett stort ansvar för att minska utsläppen av koldioxid och andra klimatpåverkande gaser, säger Hans von Uthmann, vice vd Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. Genom att ändra i våra bestämmelser visar vi att vi själva kan ta ett ansvar som individuella medarbetare.

De nya bestämmelserna ligger i linje med utvecklingen på bilmarknaden. Av det totala antalet nyregistrerade bilar under 2006 var andelen miljöbilar 13,5 procent, jämfört med 5,2 procent under 2005. Nästan var femte nyregistrerad bil i Sverige 2006 var dieseldriven. I Europa är i genomsnitt varannan ny bil en diesel. Vattenfall vill genom sitt nya regelverk ytterligare bidra till att begränsa bilismens negativa miljöeffekter.

Regeringen har nyligen föreslagit ett nytt system med koldioxidbaserad fordonsskatt. Dessutom föreslår regeringen att dieselbilar med låga partikelutsläpp (i praktiken dieselbilar med partikelfilter) ska få en skatterabatt på 6 000 kr.
För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, Pressekreterare Vattenfall Norden, telefon 08-739 55 93.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar