Vattenfall presenterar delårsrapport för januari-mars 2022 den 29 april

Report this content

Vattenfalls delårsrapport för januari-mars 2022 publiceras fredagen den 29 april klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se. Klockan 09.30 inleds en direktsänd webcast för analytiker och media.

Vattenfalls vd och koncernchef Anna Borg och finansdirektör Kerstin Ahlfont kommer att presentera resultatet tillsammans med strategichef Andreas Regnell. Presentationen och den efterföljande frågestunden kommer att hållas på engelska.

Webblänk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YjBhMGNlZTUtN2E5Ni00Y2FkLWFkZjEtYzhkZTc5MGE4NDY4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22f8be18a6-f648-4a47-be73-86d6c5c6604d%22%2c%22Oid%22%3a%2243cc99ca-115f-4458-87ff-d6c1813f27ca%22%2c%22IsBroadcastMeeting%22%3atrue%7d&btype=a&role=a

Det går även att delta via telefon, på telefonnummer 08-505 100 31.

Delårsrapporten och presentationsbilder kommer att finnas tillgängliga från klockan 08.00 på group.vattenfall.com/se

För mer information, kontakta:

Johan Sahlqvist, Head of Group Control and Investor Relations, +46 (0)8 739 72 51  

Johan Sennerö, Press Officer, +46 (0)73 046 40 45

Johan.senneroe@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, +46 (0)8 739 50 10, e-post:

press@vattenfall.com

Prenumerera