Vattenfall säljer danskt kraftvärmeverk

Report this content

Vattenfall säljer kraftvärmeverket Nordjyllandsvaerket och slutför därmed försäljningen av Vattenfalls fossila tillgångar i Danmark. Avyttringarna är ett led i Vattenfalls strategi att ställa om mot en mer hållbar energiproduktion. Danmark är även fortsättningsvis en huvudmarknad för Vattenfalls förnybara elproduktion.

Den 31 december 2015 övertar det danska fjärrvärmebolaget Aalborg Forsyning Nordjyllandsvaerket till ett företagesvärde (EV) på 823 MDKK, motsvarande cirka 1 miljard SEK. Köpeskillingen utgörs av en kontant ersättning på 725 MDKK, motsvarande cirka 900 MSEK samt övertagande av nedmonteringsskyldigheter och miljöansvar.

”I och med avyttringen i Danmark tar Vattenfall ytterligare ett viktigt steg i arbetet med att ställa om från fossil produktion till förnybara energislag, säger Ingrid Bonde, Vattenfalls finanschef och ställföreträdande koncernchef.

Nordjyllandsvaerkets enhet 3 är koleldad och har en installerad effekt på 410 MW elektricitet och 490 MJ/s fjärrvärme. I och med försäljningen slutför Vattenfall avyttringen av samtliga fossila produktionstillgångarna i Danmark. Kraftvärmeverken Amagerv
ærket och Fynsværket såldes 2013 respektive 2014.

Danmark är fortsättningsvis en av Vattenfalls huvudmarknader när det gäller förnybar energiproduktion. Vattenfall är det företag som äger och producerar mest landbaserad vindkraft i Danmark, med 262 vindkraftverk fördelade på 37 vindkraftparker i landet. Vattenfall bedriver även forskning och utveckling samt har en tradingenhet och en transithamn i Danmark.

Försäljningen förutsätter relevanta myndigheters godkännande.

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden

För ytterligare information om Nordjyllandsvaerket:
powerplants.vattenfall.com/nordjyllandsvaerket

Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com


Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar