Vattenfall stärker sin kommunikation

Report this content

Vattenfall stärker sin kommunikation Vattenfall ändrar kommunikationsverksamheten i sin organisation för att möta de nya krav som ställs i samband med koncernens utveckling från ett svenskt till ett europeiskt energiföretag, där kommunikation har en central roll i förändringsarbetet. Koncernens samlade kommunikationsverksamhet leds av kommunikationsdirektör Knut Leman. På koncernnivå kommer ett antal funktioner att integreras och bilda en ny enhet för marknadskommunikation. Chef för denna enhet blir Stefan Nerpin, som därmed får övergripande ansvar för Vattenfalls marknadskommunikation på samtliga marknader. Stefan Nerpin kommer närmast från konsultföretaget Burson & Marsteller. Ny presschef i koncernen från 1 mars blir Martin May, som idag är presschef i Vattenfall Europe i Tyskland. Chefer för övriga enheter inom koncernstab Kommunikation är Arne Mogren, Public Affairs, Margareta Arvidsson, Internkommunikation och Klaus Aurich, Investor Relations. Den nya organisationen innebär att Vattenfall i huvudmarknaderna Sverige, Tyskland, Polen och Finland kommer att ha en kommunikationschef med ett övergripande landsansvar för samtliga affärsenheters kommunikation. Varje nationell enhet speglar koncernstabens struktur. I Sverige blir Per Larhed kommunikationschef. Han kommer närmast från konsultföretaget GCI Rinfo och har tidigare varit kommunikationsdirektör i KF. Chef för marknadskommunikation i den nya Sverigeenheten är Marie Nylin, Karl-Erik Olsson är presschef och Nils Andersson ansvarig för Public Affairs. I övriga länder är motsvarande enheter redan etablerade. I Tyskland är Johannes Altmeppen kommunikationschef. I Finland är Håkan Nylund kommunikationschef och tillika chef för medierelationer och public affairs. Kommunikationschef i Polen är Piotr Kedzierski. I Nederländerna är Marcel Galjée och i Danmark Pernilla Liisberg ansvariga för kommunikationen. - Det är min förhoppning att den nya organisationen och en förbättrad kommunikationsprocess inom hela koncernen kraftfullt ska bidra med arbetet att förverkliga vår vision - att bli ett ledande europeiskt energiföretag, säger kommunikationsdirektör Knut Leman. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Knut Leman, kommunikationsdirektör, telefon 08-739 50 31. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00590/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/20/20030120BIT00590/wkr0002.pdf

Prenumerera

Dokument & länkar