Vattenfall tecknar avtal om energitjänster för vindkraftparken Markbygden etapp 2

Report this content

Vattenfall kommer under en flerårsperiod att stå för kraftbalansering och elmarknadstjänster för vindkraftsparken Markbygden etapp 2 norra (”Markbygden”) i Piteå kommun i norra Sverige.

Vindkraftparken, som ägs av turbintillverkaren Enercon och Energy Infrastructure Partners, kommer att ha en installerad kapacitet på 253 MW, en beräknad årlig produktion på cirka 650 GWh och förväntas vara i full drift i slutet av tredje kvartalet 2021.

- Vi är glada att kunna teckna detta avtal för en så stor vindkraftpark och att inleda ett samarbete med dessa starka ägare. Avtalet kommer att stärka vår position som en ledande aktör av kraftbalansering och energimarknadstjänster och vi ser fram emot att arbeta med Markbygden-teamet, säger Johan Hagsten, chef Origination inom Vattenfalls affärsområde Markets.

Vindkraftparken kommer att bestå av 63 turbiner från Enercons nya turbinserie E-138 EP3. Enercon kommer att tillhandahålla omfattande drift- och underhållstjänster. När vindkraftparken är i full drift kommer den att producera tillräckligt med el för att förse mer än 66 000 svenska hushåll.

År 2020 tecknade investerare under ledning av den schweiziska kapitalförvaltaren Energy Infrastructure Partners AG (EIP) ett avtal om att förvärva upp till 85 procent av andelen i vindkraftsparken från Enercon, företaget bakom projektets utveckling och drift.

Om Vattenfall och dess energimarknadstjänster:
Vattenfall erbjuder ett komplett utbud av energitjänster för producenter och stora konsumenter av förnybar el i alla nordiska och nordeuropeiska länder. Vattenfalls nordiska kunders vindtillgångar hanteras från den nordiska kraftkontrollen i Stockholm, där företaget kombinerar omfattande erfarenhet från europeiska kraftmarknader med den senaste tekniken för att optimera värdeskapandet på tillhörande servicemarknader och intra/day-ahead kraftmarknader.

Om Enercon GmbH / EIP:
Enercon GmbH är en av världens största och mest erkända vindturbintillverkare med mer än
30 300 vindkraftverk installerade i över 45 länder på totalt mer än 53,1 GW (per 6/2020). I Sverige har företaget varit en av marknadsledarna i mer än 20 år och tillhandahåller full service såväl som operativa tjänster.

Energy Infrastructure Partners AG (EIP) är en schweizisk förvaltare av kollektiva tillgångar med fokus på högkvalitativa, storskaliga förnybara energikällor och systemkritiska energiinfrastrukturtillgångar. Med över 3 miljarder CHF under förvaltning utnyttjar EIP ett omfattande industrinätverk, bred transaktionserfarenhet och nära partnerskap med energileverantörer och den offentliga sektorn för att utveckla och hantera lösningar för institutionella investerare globalt.


För ytterligare information:
Vattenfalls pressavdelning, telefon +46 8 739 50 10, e-post:
press@vattenfall.com

 

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar