Vattenfalls bokslutskommuniké 2016: Omställning mot en hållbar produktionsportfölj

Report this content

Vattenfall har under 2016 tagit väsentliga steg för att anpassa portföljen i rätt riktning och ser ökad klarhet avseende regleringar. Bolaget redovisar idag en förlust för 2016 framför allt på grund av betydande nedskrivningar som tidigare annonserades för det andra kvartalet samt ökade avsättningar. Det underliggande resultatet förbättrades tack vare lägre kostnader och förbättrat resultat från värme- och försäljningsverksamheten.

Koncernchefens kommentar:
”Vi inledde 2016 med ett antal större frågor som behövde hanteras för att stödja omvandlingen av energisystemet och forma ett nytt Vattenfall. Försäljningen av brunkolsverksamheten, den svenska energiöverenskommelsen och den tyska kärnkraftslagstiftningen var betydande framsteg, vilka har medfört ett positivt resultat för bolaget och våra kunder, och samtidigt en minskad risk totalt sett”, säger Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef.

Vattenfalls resultat för året uppgick till -2,2 miljarder SEK för den kvarvarande verksamheten och -26 miljarder SEK inklusive brunkolsverksamheten.

”Trots ett antal framsteg är affärssituationen på elsidan fortsatt ansträngd med låga priser och fortsatt överkapacitet. Hela sektorn pressas av låga priser, vilket ledde till betydande nedskrivningar under 2016”, säger Magnus Hall.

Det underliggande rörelseresultatet för den kvarvarande verksamheten uppgick till 21,7 miljarder SEK, vilket är en ökning med 1,2 miljarder SEK jämfört med 2015.

”Vårt fokus på att minska kostnaderna var en viktig bidragande faktor till förbättringen, tillsammans med ett starkt bidrag från affärsområdena inom värme och försäljning. Vår kundbas växte med ungefär 200 000 kontrakt under 2016”, säger Magnus Hall.

På grund av det negativa resultatet för året föreslår Vattenfalls styrelse, i linje med bolagets utdelningspolicy, att ingen utdelning betalas ut för 2016.

Januari–december i sammandrag Kvarvarande verksamhet* 2016 Kvarvarande verksamhet* 2015 Totala Vattenfall 2016 Totala Vattenfall 2015
Nettoomsättning (MSEK) 139 208 143 576 152 667 164 510
Underliggande rörelseresultat (MSEK) 21 697 20 529 21 693 20 541
Årets resultat (MSEK) -2 171 -5 188 -26 004 -19 766
Elproduktion (TWh) 119,0 118,0 159,8 172,7

* Kvarvarande verksamhet, exklusive brunkolsverksamhet

Denna information är av sådan art att Vattenfall är skyldig att offentliggöra den i enlighet med EU-förordningen om marknadsmissbruk (EU Market Abuse Regulation) och/eller svensk lag om värdepappersmarknaden. Informationen överlämnades till en av ovanstående personer anlitad nyhetsbyrå för publicering den 7 februari 2017 klockan 09.00 CET. Detta pressmeddelande har tagits fram både på svenska och engelska. Vid eventuella skiljaktigheter mellan de två versionerna är det den svenska versionen som ska gälla.

Bokslutskommunikén, presentationsbilder samt information om presskonferensen som inleds klockan 10:30 på tisdagen finns tillgängliga på corporate.vattenfall.se.  

Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Taggar:

Prenumerera

Citat

Vi inledde 2016 med ett antal större frågor som behövde hanteras för att stödja omvandlingen av energisystemet och forma ett nytt Vattenfall. Försäljningen av brunkolsverksamheten, den svenska energiöverenskommelsen och den tyska kärnkraftslagstiftningen var betydande framsteg, vilka har medfört ett positivt resultat för bolaget och våra kunder, och samtidigt en minskad risk totalt sett.
Magnus Hall, Vattenfalls VD och koncernchef