Vattenfalls CSR-rapport 2007 publicerad

För femte året i rad publicerar Vattenfall idag en omfattande hållbarhetsrapport (CSR-rapport), som går igenom koncernens verksamhet under 2007. Tidskriften Veckans Affärer, som har granskat redovisningarna för 2007 hos tio av de största börsbolagen och fem av de största statligt ägda bolagen, gav Vattenfalls rapportering högsta betyg och lyfte fram Vattenfall som ”det bolag som sticker ut med sin hållbarhetsrapport”.

Rapporten behandlar de viktigaste frågor som Vattenfall står inför när det gäller miljön och samhällsansvaret: klimatförändringen, framtida investeringar i förnyelsebar energiproduktion, ansvarsfull upphandling samt öppenhet och förtroende.

Vattenfalls koncernchef Lars G. Josefsson säger i sin inledning:

– Tillgång till energi är en förutsättning för hållbar utveckling. Det är vårt jobb och ansvar att tillhandahålla energilösningar som motsvarar våra kunders behov. Sådana lösningar måste bidra till hållbar utveckling och innefatta hänsyn till miljön, kunderna, de anställda och samhället i stort.

Åsa Pettersson, ansvarig för CSR-frågor i Vattenfall, tycker att det är mycket glädjande att Veckans Affärers granskning ännu en gång bekräftar att Vattenfall kommunicerar öppet och tydligt och lyckats leva upp till sina höga ambitioner på detta område.

– Denna granskning tar inte ställning till de undersökta företagens verksamhet, utan till hur enkelt de är att bedöma denna utifrån den information som lämnas i rapporterna. Vi har med det väsentliga i vår redovisning, så att olika intressenter i omvärlden själva kan avgöra vad de tycker om vad vi gör, säger hon.

Vattenfall har tidigare fått pris av revisorsföreningen FAR SRS för bästa CSR-rapport.

CSR står för Corporate Social Responsibility, och är en standard för företags redovisning av hur de tar sitt samhällsansvar.

Rapporten finns ännu endast på engelska, på www.vattenfall.com.


För vidare information, kontakta:
Åsa Pettersson, ansvarig för CSR-frågor, Vattenfall AB, telefon: 08-739 50 84.
Maria Parent, pressekreterare, Vattenfall AB, telefon: 08-739 65 50.


Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: https://group.vattenfall.com/se

Prenumerera

Dokument & länkar