Vattenfalls nya initiativ adresserar klimatångest genom att sätta fokus på framsteg

Report this content

Att lyfta lösningar och framsteg inom klimatarbetet blir allt viktigare för att möta människors klimatångest. Vattenfall lanserar därför ’Engineerapy’ – ett initiativ som gör det möjligt att boka ett möte med en ingenjör för att prata om det pågående arbetet mot en fossilfri framtid.

Klimatet är en av vår tids mest aktuella frågor, och enligt en rapport från Vattenfall känner två av tre ångest och oro inför klimatförändringarna. Lika många ser klimatfrågan som en fråga där stora företag och regeringar har störst förmåga att påverka. Rapporten visar samtidigt att människor inte ser tillräckligt engagerande nyheter om de framsteg som görs, något som leder till minskad framtidstro.

 

Därför lanserar Vattenfall initiativet Engineerapy, en plattform där människor kan boka ett samtal med en ingenjör för att prata om sin klimatångest. Under 20 minuters videosessioner kommer ingenjörerna, som har sin expertis inom en rad olika områden, lyfta positiva fakta och de framsteg som görs för en bättre framtid.

 

- Med initiativet Engineerapy vill vi adressera människors klimatångest genom att ge dem faktabaserad information och en inblick i den positiva utveckling som faktiskt sker. Det är fortfarande mycket arbete som återstår innan vi når vårt mål om ett fossilfritt liv inom en generation, men viktiga framsteg görs inom en rad områden hela tiden, och det vill vi lyfta eftersom vi vet att det påverkar människors framtidstro, säger Vattenfalls hållbarhetschef Annika Ramsköld.

 

För att få insikter om aktuell forskning kring klimatkommunikation och hur det kan omsättas i praktiken har Vattenfall också inlett ett långsiktigt samarbete med ”Klimapsykologene”, ett nätverk bestående av psykologer med fokus på klimat- och miljöfrågor. Dr Knut Ivar Karevold som är en av klimatpsykologerna i nätverket välkomnar initiativet.

 

- När den apokalyptiska och negativt laddade rapporteringen om klimatet dominerar blir människor förlamade. Vi behöver ett balanserat samtal om klimatet där lösningarna och de framsteg som görs tillåts bli en större del av berättelsen, eftersom det stärker människors tro på deras och andras handlingsförmåga. Lösnings-fokuserad kommunikation om klimatet är en viktig komponent för arbetet framåt, säger Dr Knut Ivar Karevold.

 

Sofie Lindblom är produktchef på SPCE och en innovativ kreatör med fokus på hållbart näringsliv. Hon är en av de ingenjörer som man kan boka ett samtal med på Engineerapy.

 

- Som ingenjör arbetar jag dagligen med att utveckla tekniken, metoderna och lösningarna som ska ta oss mot en hållbar framtid. Mycket av det vi gör dag till dag syns inte alltid utåt, men innebär viktiga framsteg i klimatarbetet. I Engineerapy kommer jag att dela med mig av min kunskap och berätta mer om de framsteg som görs. Jag ser fram emot att försöka bidra till en mer positiv framtidssyn genom Engineerapy, säger Sofie Lindblom.

Boka ett samtal med en ingenjör på Engineerapy.
Läs Vattenfalls rapport.
Läs Vattenfalls senaste hållbarhetsredovisning.

För mer information, vänligen kontakta:
Heidi Stenström, pressekreterare, 070-611 81 92, heidi.stenstrom@vattenfall.com

Vattenfalls pressavdelning, 08-739 50 10, press@vattenfall.com