Clas Gunneberg lämnar sin tjänst på VBG Group

Report this content

Clas Gunneberg har valt att lämna sin tjänst som Vice Vd för VBG Group och Divisionschef för Mobile Climate Control.

Jag vill tacka Clas för den tid han verkat inom VBG Group. Han har aktivt bidragit till att integrera Mobile Climate Controls verksamhet i koncernen och på ett förtjänstfullt sätt drivit på utvecklingen för att skapa den goda försäljningstillväxt som divisionen har genererat under de senaste åren, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef för VBG Group.

Mobile Climate Control har en väl fungerande organisation och en effektiv strategi och jag är glad över att ha varit en del av VBG Group och den expansionsprocess som pågår, säger Clas Gunneberg.

Anders Birgersson kommer att arbeta parallellt med Clas Gunneberg under uppsägningstiden och fungera som interims-chef intill dess att processen med att rekrytera en efterträdare har slutförts. Under uppsägningstiden kvarstår Clas i sin befattning och han lämnar VBG Group senare under hösten.

Kontakt
Anders Birgersson, Vd och koncernchef
Telefon: 0521-27 77 67,  0702-27 77 78
E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 maj 2019 kl. 15.00 CET.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar