Delårsrapport 1/1 - 30/6 2002

Report this content

DELÅRSRAPPORT 1/1 - 30/6 2002 · Ökad omsättning för kärnaffären Lastvagnsutrustning till 217 (210) och mer än fördubblat rörelseresultat till 22,6 MSEK (10,3). · Nettoomsättningen för koncernen blev för halvåret 274 MSEK (283). · Koncernens rörelseresultat förbättrades med 23,5% till 14,2 MSEK (11,5). · Koncernens resultat före skatt förbättrades med 29,4% till 13,2 MSEK (10,2). · MARKNAD OCH FÖRSÄLJNING Koncernens omsättning för andra kvartalet uppgick till 133,2 MSEK (136,1) vilket var ca 2% lägre än samma period föregående år. För första halvåret var försäljningen 274,3 MSEK (283,3) vilket var cirka 3% lägre än samma period föregående år. Lastvagnsutrustning : Lastvagnsutrustning är koncernens kärnverksamhet och klart dominerande affärsområde med 79,2 % (74,0 %) av omsättningen första halvåret. Affärsområdet indelas i olika produktområden. Kopplingsutrustning för sammankoppling av lastbil och släp är det absolut dominerande och står för 90% av försäljningen. Övriga produktområden är automatiska slirskydd, flakstolpar, vändskivor med kringutrustning till dragbilar för semitrailers samt övriga tillbehör för lastbilar. Omsättningen för andra kvartalet blev 105,6 MSEK (100,9), en ökning med 4,7% och en fortsatt bra försäljningsvolym. Totalt blev första halvårets omsättning för affärsområdet 217,2 MSEK (209,7), en ökning med 3,6%. Trots en svag konjunktur inom lastbilsbranschen har försäljningen hållits uppe på en förhållandevis bra nivå. Speciellt gäller detta för de nordiska länderna där varumärket VBG har en total dominans och därigenom kunnat kompensera bortfall i nyproduktförsäljning med ökad försäljning till eftermarknaden. Den kontinuerliga och målmedvetna satsningen på produktutveckling har varit framgångsrik och den senaste generationen produkter som lanserades i slutet av 2001 har påverkat resultatet positivt. På den viktiga tyska marknaden har vi genom varumärket RINGFEDER och nya produkter förstärkt vår marknadsledande ställning. Konkurrensen hårdnar, globaliseringen ökar och en förändring mot större och mer krävande och välorganiserade kundkategorier pågår. Anpass-ning till denna situation ingår i bolagets strategi för framtiden. Marknadssituationen är fortsatt svårbedömd. Maskinelement : Marknads- och försäljningsutvecklingen var under första halvåret mycket svag och en fortsättning på den negativa trend som rådde under 2001. Omsättningen blev 57,1 MSEK (73,6) vilket var 22,4% lägre än samma period föregående år. Branschen är hårt kon-kurrensutsatt och totalmarknaden är fortsatt svag. Vänersborg 2002-08-08 VBG AB (publ) Anders Birgersson Verkställande direktör För ytterligare information kontakta : Anders Birgersson, VD och koncernchef, Telefon : 0521 - 27 77 67 , 0702 - 27 77 78 E-post: abi@vbgab.com NÄSTA RAPPORT Delårsrapport 9 månader 2002-10-23 VBG AB i Vänersborg är moderbolag i en verkstadskoncern med tillverkning i Sverige och Tyskland samt försäljningsbolag i Norge, Danmark, Polen och USA. Verksamheten inriktas på Lastvagnsutrustning bestående av kopplingsutrustning, vändskivor, slirskydd, flakstolpar och andra tillbehör för i första hand tunga lastbilar. Ett kompletterande affärsområde är Maskinelement med produktområdena axelkopplingar och ringfjädrar. VBG:s B-aktie är noterad på OM Stockholmsbörsens O-lista. föremål för särskild granskning av revisorerna. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00560/wkr0001.doc Hela Rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/08/20020808BIT00560/wkr0002.pdf Hela Rapporten

Prenumerera

Dokument & länkar