VBG Group AB (publ) publicerar årsredovisning för 2020

Report this content

VBG Group publicerar årsredovisning inklusive hållbarhetsrapport för 2020.  

Rapporten beskriver hur VBG Group arbetar med att utveckla och förvalta sin verksamhet. Genom ledande industrilösningar bidrar koncernen till ökad säkerhet för såväl människor som för godstransporter och viktig infrastruktur i samhället.

2020 har varit ett utmanande år och ett stort fokus har varit att skydda våra anställda och vår verksamhet. Jag är mycket stolt över hur vi hanterat situationen. Under året som gått uppvisade organisationen en stor förmåga att agera snabbt och möta de stora svängningar som uppkom i efterfrågan av våra produkter och tjänster. Vi levererade 2020 en bra lönsamhet och stärkte vår finansiella ställning, säger Anders Birgersson, Vd och koncernchef.

Den svenska årsredovisningen finns från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen kan beställas hos bolaget den 12 april.

Den engelska versionen kommer att finnas tillgänglig på webbplatsen den 22 april och i tryckt form den 7 maj.

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre divisioner, Truck & Trailer Equipment, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq Stockholm.

Denna information är sådan som VBG Group AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars kl. 15:00 CEST.