Patentbeviljande för Veg of Lunds vegetabiliska mjölkalternativ

Patent- och registreringsverket kommer att bevilja Veg of Lunds ansökan avseende patent som definierar Veg of Lunds unika vegetabiliska mjölkalternativ. Därmed stärker bolaget sin position i Sverige genom att ha ett godkänt patentskydd för ytterligare en produkt baserad på potatis.

”Patentet är en viktig del i vår plan att i höst kunna lansera Veg of Lunds unika potatismjölk”, säger Thomas Olander, VD för Veg of Lund. ”Vi ser att skandinaviska inköpare och branschintressenter letar efter produkt som uppfyller konsumentkraven på en produkt som är mer hållbar än de som idag säljs inom kategorin alternativa mjölkprodukter. Veg of Lunds potatismjölk har en stark kombination av lågt klimatavtryck, effektiv markanvändning och mycket låg vattenförbrukning. Dessa starka faktorer – och potatismjölkens unika smak – gör mig övertygad om att vi snabbt tar en bra marknadsposition när vi lanserar.”

Med det godkända patentet har Veg of Lund ett patentskydd för potatismjölken fram till år 2038. En internationell patentansökan, PCT, har inlämnats och den preliminära bedömningen av patenterbarhet för potatismjölken ser även positiv ut. Baserat på denna PCT avser bolaget att senast under andra kvartalet 2021 lämna in ansökningar för ett antal viktiga marknader. Mer information om bolagets patent, varumärken och andra immateriella rättigheter finns i bolagets årsredovisning för 2019.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.seOm Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Prenumerera

Snabbfakta

Patentbeviljande för Veg of Lunds vegetabiliska mjölkalternativ
Twittra det här

Citat

Patentet är en viktig del i vår plan att i höst kunna lansera Veg of Lunds unika potatismjölk
Thomas Olander, VD Veg of Lund