Veg of Lund ger en uppdatering och deltar i Carnegie MicroCap Seminar i Stockholm

Veg of Lund AB deltar i Carnegie MicroCap Seminar i Stockholm idag, tisdagen den 14 december 2021. Eva Tornberg, grundare och styrelseledamot, och Emma Källqvist, CFO, kommer att ge en sammanfattning av de viktigaste händelserna under året samt ge en kort uppdatering av hur verksamheten utvecklas.

I slutet av maj 2021 lanserade Veg of Lund AB (publ) (”Veg of Lund” eller ”Bolaget”) sin potatisbaserade dryck under varumärket DUG®. Med start i Stockholm och Skåne inleddes försäljningen i Sverige och därefter följde Storbritannien och Kina samt flera e-handelsplattformar med internationell försäljning. Under andra halvåret 2021 har Veg of Lund tecknat avtal med ytterligare större livsmedelsgrossister och -butikskedjor i Sverige och Storbritannien och per den 14 december 2021 har Bolaget avtal med totalt ett hundratal större återförsäljare eller butiker i världen. Kunder, konsumenter och medier i flera delar av världen har uppmärksammat bolagets potatisbaserade dryck som säljs under varumärket DUG® och Bolaget bedömer att marknads­etableringen följer plan.

Bolaget har inlett förhandlingar med potentiella samarbetspartners avseende produktion och logistik för den nordamerikanska marknaden. Målsättningen är att teckna avtal i början av 2022. Den planerade lanseringen av DUG i USA påverkas negativt av pågående åtgärder för hantering av covid. Veg of Lund har tidigare bedömt att försäljning kan inledas kring årsskiftet och tvingas nu uppdatera sin tidplan, vilket innebär att lansering tidigast sker under första halvåret 2022. Den ökade osäkerheten kring möjligheter till resor och möten gör att denna bedömning kan komma att justeras i början av 2022.

Veg of Lunds samarbete med Scandi Standard avseende utveckling av alternativ till köttprodukter sker enligt plan och det första av de uppsatta delmålen har uppnåtts. Nästa delmål innebär att säker­ställa att större volymer av köttanalogerna kan produceras så att de kan användas i kommersiella produkter.

”Tillsammans med Scandi Standard har vi gjort stora framgångar, vilket innebär att vi nu har utvecklat ny produktionsteknik som ger den rätta strukturen, med köttliknande fibrer. Nu fokuserar vi på att förbättra produktionstekniken så att vi kan producera i större skala”, säger professor Eva Tornberg.

”Vi är glada över att på kort tid fått ett antal stora kunder i våra strategiska marknader och i den stora kinesiska marknaden. Under fjärde kvartalet har vi tagit fram olika alternativ för att utöka vår produktion, vilket inkluderar att säkerställa råvarutillförsel och logistik, främst för våra europiska kunder. De senaste månaderna har vi fått flera större kundkontrakt, som central notering på ICA samt brittiska Bestway och Waitrose”, säger Emma Källqvist, CFO, Veg of Lund.

Veg of Lunds presentationsbilder som kommer att användas under dagens seminarium finns tillgängliga på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se


Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Veg of Lund ger en uppdatering och deltar i Carnegie MicroCap Seminar i Stockholm.
Twittra det här