Veg of Lund inleder försäljning i Kina via Pinduoduo

Veg of Lund AB har inlett ett samarbete med en kinesisk aktör som kommer att lansera och sälja Veg of Lunds växtbaserade smoothiedrycker under varumärket My Foodie® på den kinesiska onlinemarknaden. Produkterna kommer att marknadsföras och säljas via Nasdaq-noterade Pinduoduo.com (拼多多), Kinas tredje största e-handelsplattform räknat i antalet användare och beställningar. 

”Vi är mycket glada över möjligheten att starta försäljning av My Foodie®, utsedd till världens bästa mellanmål 2018, på en av världens största konsumentmarknader och via en väletablerad kanal som Pinduoduo”, kommenterar Thomas Olander, VD för Veg of Lund. ”Projektet är ännu i ett tidigt skede och vi har respekt för att det kan ta tid att nå större volymer, men vi ser goda förutsättningar då Pinduoduo har fler än 628 miljoner användare och kommer att uppmärksamma våra produkter i en så kallad Flagship store. Utöver onlineförsäljning kommer My Foodie även att säljas i sport- och fitnesscenter i Shanghai och Beijing.” 

”Inledningsvis sker produktionen i den svenska produktionsanläggningen men Veg of Lund har beredskap att möta ökande efterfrågan genom att starta produktion av My Foodie® tillsammans med en regional partner. Skandinaviska produkter och varumärken har en hög status i Kina och vi kommer att använda samma marknadsföringsbudskap som vi har på Veg of Lunds sociala mediekonton när vi är aktiva i de kinesiska kanalerna WeChat och Sina Weibo”, säger Thomas Olander.

Veg av Lund säljer för närvarande sina produkter i Sverige och Storbritannien och utvärderar löpande förutsättningar för produktion och försäljning i europeiska, amerikanska och asiatiska länder. Avtalet med den kinesiska aktören är i enlighet med Veg of Lunds affärsmodell, vilken innefattar att inleda strategiska partnerskap med aktörer, exempelvis auktoriserade producenter, distributörer och detaljister, för att nå kompletterande marknader genom licensierade produkter.
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Thomas Olander (VD)
Telefon: 070-935 98 63
E-post: thomasolander@vegoflund.se

 

Denna information är sådan information som Veg Of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontakt-persons försorg, för offentliggörande den 23 juni 2020, kl 08:30 CEST.

 

Om Veg of Lund
Veg of Lund är ett livsmedelsutvecklingsföretag med rötter i forskning vid Lunds universitet. Bolaget har en unik och patenterad metod för att producera en värmestabil vegetarisk emulsion bestående av potatis och rapsolja. Veg of Lund har lanserat My Foodie® som sin första produkt, vilken säljs i Sverige och Storbritannien. Sedan den 10 februari 2020 är bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på www.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.


 

Prenumerera

Citat

Vi är mycket glada över möjligheten att starta försäljning av My Foodie®, utsedd till världens bästa mellanmål 2018, på en av världens största konsumentmarknader och via en väletablerad kanal som Pinduoduo
Thomas Olander, VD Veg of Lund