Veg of Lunds årsredovisning för 2021 är publicerad

Report this content

Veg of Lund AB:s årsredovisning för 2021 är från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se, och bifogas detta pressmeddelande.

En utskrift av publicerad version finns tillgänglig på Veg of Lunds huvudkontor, Prästavägen 12 i Lund. Beställning av årsredovisning kan göras via e-post till investorrelations@vegoflund.se. Engelsk version av årsredovisningen publiceras i början av maj månad.

Årsstämma 2022 hålls den 11 maj 2022, kl. 15.00, i Fredersen Advokatbyrås lokaler, Turning Torso i Malmö. Kallelse har publicerats den 6 april 2022 och finns tillgänglig på bolagets webb­plats tillsammans med övriga stämmohandlingar.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Emma Källqvist (tf VD och CFO)
Telefon: 0721 869 018
E-post: emma.kallqvist@vegoflund.se


Denna information är sådan som Veg of Lund AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 april 2022, kl. 14.45 CEST.


Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärket DUG®. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Mangold Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-5030 15 50 eller e-post: ca@mangold.se.

Informationen är sådan som Veg of Lund är skyldigt att offentliggöra enligt lag (2007:528) om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-04-20 14:45 CET.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Veg of Lund AB:s årsredovisning för 2021 är från och med idag tillgänglig på bolagets webbplats, ir.vegoflund.se
Twittra det här