Veg of Lunds valberedning inför årsstämma 2022

Report this content

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2022 i Veg of Lund AB (publ) har utsetts. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter, utöver styrelsens ordförande ska representanter för de tre röstmässigt största aktieägarna som önskar delta i valberedningen.

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2022 är: Kaj Söderström, representerande Reosurf AB, valberedningens ordförande, Anders Hättmark, representerande Confidera Syd Aktiebolag, Torbjörn Malmsjö samt Torbjörn Clementz, styrelse­ordförande Veg of Lund AB.

Årsstämma i Veg of Lund AB kommer att hållas den 11 maj 2022.

Valberedningens huvuduppgift är att ta fram förslag till styrelse samt styrelsearvoden. Vidare ska valberedningen lämna förslag till revisor samt stämmoordförande. Aktieägare som önskar lämna förslag till valberedningen kan skicka e-post till valberedningen@vegoflund.se eller brev till Veg of Lund, attn: valberedningen, Stortorget 11, 211 22 Malmö.


För ytterligare information, vänligen kontakta:

Veg of Lund AB
Cecilia Lindwall (VD)

Telefon: 0765 014 809
E-post: cecilia.lindwall@vegoflund.se


Om Veg of Lund
Veg of Lund utvecklar unika växtbaserade livsmedel som möter konsumenternas krav på smak och hållbarhet. Bolaget har rötter i forskning vid Lunds universitet och äger patenterade metoder för att utveckla nya matkategorier inom den snabbväxande marknaden för växtbaserade livsmedel. Veg of Lunds klimatsmarta och smakrika produkter säljs i Europa och Asien under varumärkena DUG® och MyFoodie®. Bolagets aktier noterade på Nasdaq First North Growth Market under ticker VOLAB. Läs mer på ir.vegoflund.se. Eminova Fondkommission AB är bolagets Certified Adviser och kan kontaktas via telefon: 08-684 211 10 eller e-post: adviser@eminova.se.

Taggar:

Prenumerera

Snabbfakta

Valberedningens ledamöter inför årsstämma 2022 i Veg of Lund AB (publ) har utsetts.
Twittra det här