Berggren & Bergman får uppdrag av Trafikverket

Berggren & Bergman har fått i uppdrag av Trafikverket att bygga ett stigningsfält vid den långa backen vid Muorjevaara på E10 i norrgående riktning i Gällivare kommun. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med en ordersumma på 101 MSEK.

Den långa och branta backen innebär främst vintertid att tunga fordon hade svårt att hålla hastigheten och kan vid halt väglag bli stående på vägbanan. Projektet omfattar ombyggnad av en sträcka på cirka 4 kilometer. Ombyggnaden sker delvis i befintlig vägsträckning och delvis i nytt läge. I nedre Muorjevaara utförs anslutningar som utformas som en ”ögla för vänstersväng”. Vid anslutningarna anläggs vändplatser och i Muorjevaara kombineras denna med en busshållplats. Projektet omfattar också rivning och ombyggnad av befintlig väg, upprustning av enskilda vägar samt nyanläggning av cirka 4,5 kilometer skog-/ägovägar. Syftet är att säkerställa att det inte blir stopp i trafiken samt att minska driftskostnaderna. Projektet påbörjas 2019 och ska vara färdigt hösten 2020.

- Vi ser fram emot att få ta oss an uppdraget med att förbättra standarden på denna viktiga vägsträcka som utgör en viktig länk för den regionala utvecklingen. Berggren & Bergman har strategiskt byggt upp en organisation med hög kompetens och i en involverande samverkan med Trafikverket har vi redan hittat smarta lösningar på utförande, säger Peter Isaksson, VVD på Berggren & Bergman.

I projektet kommer man enligt Trafikverkets riktlinjer att arbeta med fokus på klimat och miljö genom att bland annat projektera klimatsmart och optimera lösningar för att minska miljöpåverkan.

För mer information, vänligen kontakta:

Mathias Rönnholm, regionchef Veidekke Anläggning Nord, tel. +46 733 01 74 38
Peter Isaksson, VVD Berggren & Bergman, tel. +46 705 60 62 92

Om oss

Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK. Veidekke bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 12,1 miljarder NOK (2019). Veidekke startade med vägbeläggning (därav vårt namn) i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Skälen är flera, men det viktigaste handlar om involvering – en idé som följt oss genom åren och genomsyrar allt vi gör. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktigt som våra ekonomiska mål. Varje möte på ledande nivå börjar med en grundlig genomgång av dessa frågor. Vi följer upp varje incident, varje skada och analyserar orsaken till den. Vi lämnar ingen händelse utan åtgärd. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser. Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Prenumerera

Media

Media