Grönt ljus för Veidekke Eiendom att utveckla Solnavägen till ny stadsgata

Den nya detaljplanen för Veidekke Eiendoms fastighet längs med Solnavägen i Solna har antagits och vunnit laga kraft. Nu tas första steget för att förverkliga Solna stads vision om att göra Solnavägen till en stadsgata som binder samman centrala Solna med Hagastaden, och i förlängningen Stockholms innerstad. Inom ramen för den nya detaljplanen planerar Veidekke Eiendom att bygga 220-330 nya bostäder, lokaler och butiker i bottenvåning, samt en förskola med 4–6 avdelningar.

- Med den nya bebyggelsen, som länkar samman centrala Solna med Hagastaden, tar vi första steget i utvecklingen av Solnavägen från en trafikled till en mer levande, attraktiv och trygg stadsgata, säger Pehr Granfalk, kommunstyrelsens ordförande, Solna stad.

De nya bostäderna som ska byggas kommer att inrymmas i tre separata kvarter som byggs samman med ett gemensamt garage. Det kommer att finnas ett brett urval av olika lägenhetsstorlekar och bostadshusens fasader mot Solnavägen kommer att få stora franska fönster, vilket kommer att skapa en stadskaraktär med mycket glas. Veidekke Eiendom planerar att påbörja försäljningen av bostäderna i projektet kring årsskiftet 2020/2021 och byggstarten beräknas ske under 2022.

- Det känns fantastiskt att detaljplanen äntligen har vunnit laga kraft och att vi nu kan komma igång med projektet på riktigt. Vi ser fram emot att få ta första steget i att utveckla Solnavägen till en ny stadsgata tillsammans med Solna stad, säger Ann-Sophie Forsberg, Affärsenhetschef på Veidekke Eiendom

Mer information om den nya detaljplanen och Veidekke Eiendoms projekt:

https://www.solna.se/solna-vaxer/stadsplanering/pagaende-detaljplaner/bostader-forskola-och-foretagslokaler-vid-solnavagen

För mer information och intervjuer, vänligen kontakta:

Rasmus Sandsten, Presschef, Solna stad, 08-746 19 85

Ann-Sophie Forsberg, Affärsenhetschef, Veidekke Eiendom, 070-797 54 01

Kristian Ericsson, Affärschef Stora Projekt, Veidekke Eiendom, 070-928 27 91

Jonas Engelblom, Marknad- och kommunikationschef, Veidekke Eiendom, 070-222 92 23

Om oss

Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK. Veidekke bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 12,1 miljarder NOK (2019). Veidekke startade med vägbeläggning (därav vårt namn) i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Skälen är flera, men det viktigaste handlar om involvering – en idé som följt oss genom åren och genomsyrar allt vi gör. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktigt som våra ekonomiska mål. Varje möte på ledande nivå börjar med en grundlig genomgång av dessa frågor. Vi följer upp varje incident, varje skada och analyserar orsaken till den. Vi lämnar ingen händelse utan åtgärd. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser. Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar