VEIDEKKE: Ökad lönsamhet och förbättrat kapitalutnyttjande ska stärka den skandinaviska positionen mot 2022

Report this content

(Oslo den 9 maj 2019): Veidekke ASA (Oslo-börsen: VEI) håller idag en kapitalmarknadsuppdatering där konkreta mål för lönsamhet, kapitaleffektivitet och säkerhet presenteras. Veidekke har som överordnat mål att återskapa en verksamhet med god lönsamhet inom fastighetsutveckling, bygg, anläggning och industri. De igångsatta åtgärderna ska stärka Veidekkes position på viktiga marknader, öka lönsamheten och göra att Veidekke även fortsättningsvis kan erbjuda aktieägarna en attraktiv avkastning de kommande åren.

Efter en period med kraftig tillväxt i de flesta av våra verksamheter ska Veidekke prioritera förbättrade resultat framför tillväxt. Ett antal åtgärder för resultatsäkring har redan genomförts och vi förväntar oss att dessa och nya förbättringsinitiativ ska lyfta lönsamheten i alla delar av Veidekke. Först och främst ska vi säkra resultaten mot 2020 och därefter ytterligare lyfta lönsamheten fram mot 2022, säger koncernchef Arne Giske.

De konkreta finansiella målen som presenteras på kapitalmarknadsuppdateringen är följande:

 • Förbättrad vinstmarginal till över 4,5 procent 2022
 • Årlig omsättningsökning bedöms till 3–5 procent fram till 2022
 • En halvering av den totala investeringsnivån för 2019 till NOK 500–600 miljoner
 • En minskning av det sysselsatta kapitalet med NOK 2–3 miljarder från dagens nivå

– Samtidigt som marginalerna måste upp, så vill vi minska kapitalbindningen genom en minskning av både anläggnings- och omsättningsstillgångar, samt genom att öka omsättningshastigheten i fastighetsverksamheten. Tillsammans med förbättrade resultat kommer detta att bidra till att öka avkastningen och säkerställa att vi även i fortsättningen kan erbjuda aktieägarna en attraktiv avkastning de kommande åren, fortsätter Arne Giske.

Flera enheter i Veidekke levererar solida resultat, men de senaste åren har lönsamheten sjunkit i många delar av verksamheten. Under kapitalmarknadsuppdateringen presenterar Veidekke flera åtgärder på verksamhetsnivå som ska lyfta resultaten:

Fastighetsverksamheten har efter några år med stark tillväxt i bostadsförsäljningen och goda resultat, upplevt en svagare bostadsmarknad med färre försäljningar och nyetableringar, speciellt i Stockholmsregionen.

 • I Sverige prioriterar Veidekke på kort sikt försäljning av bostäder som är i produktion, samtidigt som man utvecklar utvalda projekt för försäljning och löpande dimensionerar aktivitets- och kostnadsnivåer
 • Dra nytta av den goda marknadssituationen i Norge genom fortsatt hög aktivitet i form av projektstarter och transaktioner.

Byggverksamheten ska i högre utsträckning organiseras med tyngdpunkt runt de större städerna och befolkningscentrumen.

 • Bygg i Norge ska gå från att vara generalist till en produktspecialist inom bostäder, kontor och skolbyggnader
 • Höja marginalerna generellt och genomföra det särskilda förbättringsprogrammet för bostadsprojekt i Stockholmsregionen
 • Stärka Hoffmanns position som ledande utvecklare och byggare av kommersiella byggnader i Danmark

Anläggningsverksamheten i Norge gör omprioriteringar för att öka lönsamheten och reducera risken

 • En strängare selektering av projekt
 • Betydande minskning av kapitalbindningen
 • Förstärkning av ledningskapaciteten och kompetensen

Industriverksamheten ska återställa lönsamheten till 2020 med åtgärder som särskilt riktar sig mot verksamheterna inom Asfalt och Drift och underhåll.

 • Arbetet med att vända utvecklingen i Drift och underhåll visar lovande resultat
 • Bättre kapacitetsutnyttjande och rätt prissättningsstrategi ska bidra till att lyfta lönsamheten i asfaltsverksamheten

– Veidekke har cirka 8 500 anställda – varav nästan hälften är ägare i företaget de arbetar för. Tillsammans förvaltar vi stolta traditioner som går tillbaka till 1936. Med åtgärderna som presenteras idag kommer fundamentet för effektiv drift och ett ökat värdeskapande i Skandinavien att stärkas för många år framöver, avslutar koncernchef Arne Giske.

Presentation och webbcast

Kapitalmarknadsuppdateringen och presentation av resultaten för det första kvartalet 2019 äger rum idag kl. 08:30 på Veidekkes huvudkontor på Skabos vei 4 på Skøyen i Oslo. En live-webbcast finns på vår hemsida: www.veidekke.no. Det kommer att finnas möjlighet att ställa frågor via webben.

Här kan du följa via webbcast kl. 08.30: http://veidekke.com/no/finansiell-informasjon/finansiell-kalender/article29681.ece

För mer information: http://veidekke.com/no/rapporter-og-presentasjoner/


Kontakt:

Koncernchef Arne Giske ,tel. +47 905 89 526

Finanschef Jørgen G. Michelet, tel. +47 917 43 856

Koncerndirektör Kommunikations- och samhällsrelationer Lars Erik Lund, tel. +47 413 31 369

Prenumerera på meddelanden från Veidekke

Veidekke är en av Skandinaviens största entreprenörer och fastighetsutvecklare. Företaget utför alla typer av bygg- och anläggningsuppdrag, utvecklar bostadsprojekt, underhåller vägar och producerar asfalt, makadam och grus. Engagemang och lokalkännedom är kännetecknande för företaget. Omsättningen är cirka 36 miljarder kronor och hälften av de 8500 medarbetarna äger aktier i företaget. Veidekke är noterat på Oslobörsen och har sedan starten år 1936 alltid gått med vinst.

Prenumerera

Media

Media