Veidekke bygger kontor åt Vasakronan i Sundbyberg

Veidekke har tecknat avtal med Vasakronan om en omfattande renovering och ombyggnation av kvarteret Kronan i Sundbyberg. Projektet är en totalentreprenad i samverkan med ett värde på ca 195 miljoner kronor och planeras vara klart under hösten 2021.

- Vi tackar Vasakronan för förtroendet och ser fram emot ytterligare ett projekt med nära samarbete. Att komma in tidigt i projektet ger oss möjlighet att ta fram optimala produktionsmetoder och skapa goda projektresultat för alla, säger Linus Wåhlin, arbetschef på Veidekke Bygg Stockhom.

I Veidekkes del av projektet ingår renovering och ombyggnad av en befintlig byggnad (Hus 2) som ska integreras med två andra byggnader (Hus 1 och 3). Projektet är en totalentreprenad i samverkan, vilket innebär att Veidekke och Vasakronan genom en systematisk, öppen och gränsöverskridande process tidigt säkerställer kompetenser och resurser för att kunna genomföra en mer kostnadseffektiv produktion och skapa högre kundnytta jämfört med traditionella entreprenadformer. Projektet är uppdelat i två faser där fas 1 omfattade projektering. Nu har Vasakronan avropat fas 2 och projektet går därmed in i produktionsfas.

Totalt kommer kvarteret Kronan bestå av cirka 40 000 kvadratmeter kontor som tillsammans kommer fungera som kontor åt Skatteverket. Kraven på hållbarhet är höga, vilket bland annat innefattar installation av en geoenergianläggning, och byggnaderna kommer att certifieras enligt LEED Platinum, som är den högsta nivån.

Läs mer om kvarteret Kronan

För mer information, vänligen kontakta:

Linus Wåhlin, arbetschef Veidekke Bygg Stockholm, tel. 073-314 69 11

Arne Svensson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, tel. 070-512 14 90

Charlotta Nilsén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. 070-600 30 87

Om oss

Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK. Veidekke bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 12,1 miljarder NOK (2019). Veidekke startade med vägbeläggning (därav vårt namn) i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Skälen är flera, men det viktigaste handlar om involvering – en idé som följt oss genom åren och genomsyrar allt vi gör. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktigt som våra ekonomiska mål. Varje möte på ledande nivå börjar med en grundlig genomgång av dessa frågor. Vi följer upp varje incident, varje skada och analyserar orsaken till den. Vi lämnar ingen händelse utan åtgärd. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser. Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Prenumerera

Media

Media