Veidekke bygger vindkraftpark åt RES Renewable Norden

Report this content

Veidekke har fått i uppdrag av RES Renewable Norden att bygga 13 vindkraftfundament med tillhörande vägar Rödene utanför Alingsås i Västra Götaland. Projektet är en totalentreprenad med kontraktssumma på cirka 115 MSEK och planeras vara klart i november 2021.

- Vi ser fram emot ett gott samarbete med Veidekke i Rödeneprojektet, att tillsammans med dem förverkliga vägar, fundament och elnät för vindkraftsparken. Tillsammans med dem, markägare och övriga partners ser vi till att mer förnyelsebar energi, motsvarande årsöverföringen i Alingsås Energis elnät, produceras i södra Sverige och i direkt närhet till behovet hos konsumenter, säger Matilda Afzelius, VD på RES Renewable Norden.

I uppdraget ingår att färdigställa vägar fram till varje vindkraftverk samt tillhörande kranytor, vingupplagsytor mm. Veidekke färdigställer även det interna elnätet samt grundläggning och gjutning av fundamenten till vindkraftverken.

- Tack RES Renewable Norden för förtroendet, vi ser framemot att vara en del i utbyggnaden av vindkraften i Sverige. Jag är övertygad om att vi genom ett tätt samarbete och ett involverande arbetssätt kommer leverera ett projekt av högsta kvalitet, säger Anders Johansson, arbetschef på Veidekke Anläggning.

Vindpark Rödene kommer ha en total effekt på 86 MW, vilket motsvarar energiförbrukningen för 40 000 svenska hem. Den förnybara energi som kommer produceras kompenserar utsläpp motsvarande 230,000 ton koldioxid om året.

För mer information, vänligen kontakta:

Anders Johansson, arbetschef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 722 28 20 60

Peter Svenningsson, regionchef Veidekke Anläggning SydVäst, tel. +46 761 26 40 19

Marcus C Nilsson, affärsområdeschef Veidekke Anläggning, tel. +46 76 840 05 56

Prenumerera

Media

Media