Veidekke övertar byggbolaget REKAB:s verksamhet i Uppsala

Uppsala är en intressant marknad för Veidekke och förvärvet innebär en utveckling av byggverksamheten i Uppsala för Veidekke Bygg Stockholm. Samtidigt får Veidekke Bostad möjlighet att förvärva en attraktiv byggrätt inom detaljplanelagt område om ca 13 000 m2, med planerad säljstart till hösten.

Genom förvärvet, som är ett så kallat inkråmsförvärv, kompletterar Veidekke sitt erbjudande med gedigen kompetens inom bygg. REKAB:s verksamhet i Uppsala kommer att integreras i Veidekke Bygg och blir en arbetschefsgrupp i region Bygg Stockholms verksamhet med fokus på Uppsalaregionen.

- Genom förvärvet av REKAB:s verksamhet förstärker vi nu Veidekkes närvaro och kompetens inom Uppsalaområdet. Uppköpet ligger helt i linje med koncernens ambition att växa i Sverige, säger Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg.

Veidekke Bygg etablerar sig just nu i Uppsala i samband med bostadsbyggnation till Veidekke Bostad. För att kunna tillvarata de affärsmöjligheter som finns i Uppsalaregionen behöver Veidekke Bygg stärka organisationen kraftigt i Uppsala.

- Vi hälsar REKAB:s personal varmt välkomna till Veidekke och vi skapar nu förutsättningar för att ta en stark marknadsposition i Uppsalaregionen. Bolagen delar värderingar inom många områden, vilket vi ser kommer bidra till ett lyckosamt samgående, säger Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm.

- Med Veidekke som ägare får REKAB:s Uppsalaverksamhet en stark ägare med kapacitet att bidra till fortsatt tillväxt och utveckling. Vi ser med spänning och stor entusiasm fram emot att bli medarbetare i Veidekke, säger Anthony Norén, arbetschef för REKAB:s verksamhet i Uppsala.

För mer information, vänligen kontakta:

Anthony Norén, arbetschef REKAB, tel. 070 764 67 00

Anders Arfvén, affärsområdeschef Veidekke Bygg, tel. 073 355 99 32

Sture Nilsson, regionchef Veidekke Bygg Stockholm, 070 580 04 15

Taggar:

Om oss

Veidekke i Sverige ingår i Veidekke ASA som är Skandinaviens fjärde största bygg- och anläggningsbolag med ca 8 600 anställda. Veidekke ASA är noterat på Oslobörsen och hade 2019 en omsättning på ca 38,8 miljarder NOK. Veidekke bedriver entreprenadverksamhet inom bygg- och anläggningsområdet. Verksamheten i Sverige har ca 2 400 anställda och en omsättning på ca 12,1 miljarder NOK (2019). Veidekke startade med vägbeläggning (därav vårt namn) i Norge redan 1936 och har sedan dess byggt samhälle och infrastruktur i Norge, Sverige och Danmark. Veidekke är noterat på Oslo-börsen och har aldrig gått med förlust. Skälen är flera, men det viktigaste handlar om involvering – en idé som följt oss genom åren och genomsyrar allt vi gör. Hälsa, arbetsmiljö och säkerhet är lika viktigt som våra ekonomiska mål. Varje möte på ledande nivå börjar med en grundlig genomgång av dessa frågor. Vi följer upp varje incident, varje skada och analyserar orsaken till den. Vi lämnar ingen händelse utan åtgärd. Vi är alltid beredda att vidta åtgärder, oavsett ekonomiska konsekvenser. Veidekke Entreprenad AB, Box 1503 SE-172 29 Sundbyberg, Svetsarvägen 15, SE-171 41 Solna tfn +46 8 635 61 00 E-post: info@veidekke.se - Internet: http://www.veidekke.se/Finansiell information om Veidekke finns på http://no.veidekke.com

Prenumerera

Media

Media