Styrelsens förslag till den extra stämman 13 juli

Styrelsen lämnar följande beslutsförslag till den extra bolagsstämman 2015-07-13:

Punkten 7 – Styrelsen föreslår en nyemission av 12 A-aktier och 2 B-aktier för att uppnå ett antal aktier jämnt delbart med 20, ändring av bolagsordningen angående aktiekapital och antal aktier samt sammanläggning av aktier 1:20.

Punkten 8 – Styrelsen föreslår att beslutet om emissionsbemyndigande fattat vid årsstämma den 7 maj 2015 återkallas och ersätts av ett bemyndigande att, vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma besluta om nyemission inom den vid bolagsstämman beslutade bolagsordningens gränser för aktier och aktiekapital. 

Detaljerna i styrelsens förslag framgår av bifogade dokument: Styrelsens förslag till beslut om sammanläggning av aktier, nyemission av aktier och ändring av bolagsordningen i samband därmed, Styrelsens förslag till beslut om återkallande av och beslut om nytt emissionsbemyndigande samt Förslag till ny bolagsordning.

För mer information kontakta

Christian Paulsson, VD
070-277 78 33
christian.paulsson@vendator.se

Peter Öster, Styrelseordförande
08-554 900 90
peter.oster@vendator.se

Vendator erbjuder säljkraft, sälj- och marknadsundersökningskompetens i en unik kombination med våra tre affärsområden. Vendator Callcenter erbjuder callcenterlösningar som genom säljande förmåga, effektiva metoder och avancerad teknik stärker och effektiviserar företag och organisationers kundrelationer. Vendator Bemanning erbjuder bemanningslösningar i form av uthyrning, rekrytering och entreprenad som genom intelligent matchning förser företag och organisationer med säljande individer. Bra Röster erbjuder kvalificerade marknadsundersöknings-tjänster inom en rad olika områden.

Se även vendatorcallcenter.se , vendatorbemanning.se samt braroster.se.