DELÅRSRAPPORT Q1 SEPTEMBER – NOVEMBER 2017

Starkt kvartal stärker vår marknadsposition

FÖRSTA KVARTALET SEPTEMBER – NOVEMBER 2017

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 216,8 Mkr (212,9), en ökning med 3,9 Mkr
 • Koncernens försäljning i jämförbara butiker ökade med 4 procent under kvartalet
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 58,2 procent (57,1)
 • Resultat före av- och nedskrivningar blev 16,7 (9,9), en förbättring med 6,8 Mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 9,5 Mkr (5,2)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,07 kr (0,04)
  • Antalet butiker uppgick till 127 jämfört med 131 butiker föregående år

Väsentliga händelser under och efter kvartalet

  I oktober nyöppnades Accent i Linköping med nytt butikskoncept

 • Accent och Rizzo öppnade i oktober två nya affärslägen i köpcentrumet Hansa i Malmö.
 • Rizzos flagship store på Biblioteksgatan i Stockholm drabbades i november 2017 av en omfattande brand. Butiken har sedan november 2016 varit under ombyggnad och kommer inte kunna öppnas enligt plan (våren 2018). 

VD-kommentar till utvecklingen

Venue Retail Group förbättrar försäljning och lönsamhet under ett starkt kvartal. Vi fortsätter dessutom att stärka vår marknadsposition.

Hösten har präglats av en tid med många kampanjer, bland annat firade Rizzo 40 år och perioden avslutades med en väl genomförd Black Friday. Detta har resulterat i en bra försäljning och det är ett styrkebesked att vi följer upp framgångarna från helåret 2016/2017 med en fortsatt positiv utveckling under första kvartalet 2017/2018. Venue Retail Group levererar ett kvartal med en försäljningstillväxt om 4 procent för jämförbara enheter, vilket är avsevärt bättre än marknaden i övrigt (enligt HUI). Samtidigt stärker vi vår bruttomarginal. Rörelseresultatet är 6,8 MSEK högre än för samma period föregående år.

Online blir allt viktigare och vi ser stora möjligheter för bolaget att utnyttja de struktur-förändringar i konsumentens köpbeteende som blir allt tydligare. Beslutet som togs för ett och ett halvt år sedan att avveckla omkring 35 mindre och olönsamma butiker var rätt, av dessa är 21 butiker åtgärdade. Vi har omsorgsfullt och medvetet byggt en onlineverksamhet som möter kundens krav på upplevelse, sortiment och enkelhet – detta tätt sammanflätat med våra butiker i Sverige och Norge. Det arbetet ligger nu till grund för att vår onlineförsäljning växer snabbt. Under kvartalet har koncernen dessutom levererat en lösning för kundbeställningar i butik, via online, för att leverera en enkel och flexibel lösning för kunden.

Vi fortsätter att stärka vår marknadsposition. Det sker på marknadsplatserna Accent, Morris, Rizzo och NK. Koncernens egna varumärken Don Donna, Handskmakaren, Rizzo och A-to-B utvecklas i snabb takt och bidrar till ett starkare kunderbjudande samt en högre marginal.

Under oktober månad nyöppnades Accent i Linköping med nytt butikskoncept, i köpcentret Hansa i Malmö öppnades en Accent- och en Rizzobutik. Värt att notera är den omfattande branden på Biblioteksgatan i Stockholm som medfört att vår flagship store, Rizzo, inte kommer att kunna öppnas enligt tidigare plan (våren 2018).

Vi fortsätter att utveckla Venue Retail Group. Med våra starka marknadsplatser, såväl fysiska som digitala, med våra varumärken och med vår engagerade personal står vi väl rustade för det nya detaljhandelslandskapet som nu formas snabbt. Sammanfattningsvis lämnar vi ett kvartal med en högre nettoomsättning, en högre bruttomarginal och ett högre rörelseresultat än motsvarande period i fjol bakom oss och blickar framåt med tillförsikt!

Stockholm januari 2018

Jonas Ottosson

VD och koncernchef

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar