Venue Retail Group förbättrar lönsamheten genom förändrad struktur för skoverksamheten

Venue Retail Group gör en genomgripande förändring i sin skoverksamhet Rizzo och avvecklar de olönsamma butikerna.

”Vi tar ännu ett steg mot förbättrad lönsamhet genom att tydligare fokusera på de delar inom bolaget som utvecklas väl och är lönsamma. De områdena är, den växande digitala affären, Department stores (NK) och Accent/Morris”, säger Jonas Ottosson, VD för Venue Retail Group.

De senaste åren har Venue Retail Group genomfört stora omställningar och lyckats vända verksamheten till en stabil lönsamhet med bibehållen tillväxt. Det förklaras till stor del av att vi har avvecklat ett större antal olönsamma butiker.

Nu tas ytterligare ett steg som förbättrar lönsamheten. Översynen av butikskedjan Rizzo har tydligt visat att den traditionella skoverksamheten inte klarar de avkastningskrav som Venue Retail Group har. Därför kommer kedjans tillhörande 10 butiker att avvecklas och det beräknas vara genomfört sommaren 2019. Varumärket Rizzo, onlinekanaler, den framgångsrika försäljningen inom NK och framtida Flagship stores kommer däremot att utvecklas för att driva Rizzo med god lönsamhet.

Effekten för Venue Retail Group är positiv redan efter den första perioden av butiksavvecklingar och väntas ge resultateffekt redan under 2018/2019. Den totala omsättningen i de berörda Rizzobutikerna motsvarar knappt 7 procent av Venue Retail Groups totala omsättning och är idag en förlustaffär.

”Det här är ett naturligt steg i det lönsamhetsarbete vi gjort de senaste åren. Detaljhandeln genomgår ett skifte med förändrade konsumentbeteenden. Vi har sedan 2016 därför avvecklat och åtgärdat 28 mindre och olönsamma butiker och lyckats vända till en stabil och uthållig lönsamhet. Trots detta har vi ökat den totala försäljningen, mycket tack vare att vår digitala affär samt affärsområdet väskor och accessoarer går starkt”, säger Jonas Ottosson.

Avvecklingen av de aktuella butikerna kommer att innebära kostnader för omstrukturering på omkring 6 Mkr under kvartal 1, 2018/2019.

Venue Retail Group presenterade under onsdagen sin bokslutskommuniké som visar på fortsatt tillväxt och lönsamhet i koncernen. Se separat pressmeddelande (länk)

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Media

Media