Kvartalsrapport juli – september 2020

Report this content

Finansiell sammanfattning kvartal 3 2020

 • Nettoomsättning och kassaflöde bättre än förväntat
 • Nettoomsättning 371 MUSD, en minskning med 20%, inkl. organisk försäljning1) som minskade 7%
 • Försäljningen för Aktiv Säkerhet 170 MUSD, minskade 5%, inkl. organisk försäljning som minskade 9%
 • Positivt kassaflöde från den löpande verksamheten om 1 MUSD, inklusive positiva timing-effekter under kvartalet

Utsikter för 2020

 • Nettoförsäljning väntas återgå till organisk tillväxt under fjärde kvartalet 2020 och överträffa den globala fordonsproduktionen för andra halvåret 2020 
 • Valutaomräkningseffekter, netto, väntas bli något positiva för 2020
 • FoU, netto, väntas förbättras med mer än 100 MUSD från 2019 (för jämförbara enheter)
 • Rörelseförlusten väntas förbättras jämfört med år 2019 (för jämför-bara enheter) och kassaflöde före finansiella aktiviteter1) väntas nu bli negativt med mindre än 170 MUSD för andra halvåret 2020

Viktiga händelser i verksamheten

 • Kassaflöde före finansiella aktiviteter utvecklas bättre än våra tidigare förväntningar för helåret 2020
 • Veoneer och Qualcomm Technologies, Inc. tillkännagav avsikten att samarbeta kring ADAS, Collaborative driving och AD-lösningar baserat på Veoneers nästa generation perceptions- och förarpolicymjukvara samt Qualcomm® Snapdragon Ride™ ADAS/AD skalbara System on Chip (SoC) och acceleratorer 
 • Försäljningen av den amerikanska verksamheten VBS till ZF Friedrichshafen AG har slutförts
 • Marknadsanpassningsinitiativen fortsätter bidra till förbättrat rörelseresultat och kassaflöde
 • Orderingången för de senaste 12 månaderna uppgår till ungefär 600 MUSD, Aktiv Säkerhet står för omkring två tredjedelar

Kommentar från Jan Carlson, styrelseordförande, verkställande direktör och koncernchef

Hälsa och säkerhet fortsätter vara vår främsta prioritet och vi följer utvecklingen av COVID-19 noga. Dessvärre verkar läget återigen förvärras och vi är förberedda på att vidta nödvändiga säkerhetsåtgärder och verksamhetsanpassningar.

Fordonsproduktionen steg succesivt under kvartalet. Detta ledde till en snabbt ökande efterfrågan i hela fordonsindustrins leverantörskedja, samtidigt som vi hanterade effekterna av den globala Covid-19 pandemin. I denna utmanande miljö genomförde vi ett rekordstort antal initiativ: fram­gångsrika fordonslanseringar, fortsatta marknadsan­passnings­initiativ, avsiktsförklaringen med Qualcomm, slutförandet av uppdelningen av Zenuity och avyttrandet av vår bromsverksamhet. Sammanfattningsvis förbättrades nästan samtliga områden i den underliggande verk­sam­heten. Jag är nöjd med detta kvartal och vill tacka Veoneer-teamet för fokus, engagemang och disciplin under detta mycket ovanliga år.

Kassaflödet var särskilt starkt under kvartalet och trots att det innehåller vissa timing-effekter kan vi förvänta oss ett bättre kassaflöde före finansiella aktiviteter för helåret än tidigare förväntat. Våra marknadsanpassningsinitiativ fortsätter också att leverera som planerat, vi etablerar nya nivåer för kassaflöde och investeringar och fortsätter driva effektivitetsförbättringar inom FoU.

Vår dagliga leveransförmåga ligger till grund för att vi ska kunna realisera våra framtidsplaner och jag är nöjd med hur vi hanterat viktiga kundlanse­ringar, däribland flaggskeppet Mercedes S-klass, Subaru Levorg och elbilen Volvo XC40. Vi är i fas för ytterligare kundlanseringar som väntas under fjärde kvartalet och i början av 2021. Denna utveckling är grundläggande för att vi ska nå vår tidigare uttalade målsättning om att nå organisk tillväxt under den senare delen av 2020. Att EuroNCAP utnämnde Mercedes GLE som 2020 års bästa bil för assisterad körning ser vi som ytterligare ett viktigt kvalitetsbevis för vår teknologi, då merparten av de aktiva säkerhetslösningarna levererats av Veoneer. 

Samarbetet med Qualcomm är betydelsefullt för Veoneer av flera anledningar. Tekniskt stärks vår möjlighet att erbjuda ett fullt skalbart system för nästa generation ADAS och senare självkörande bilar. Kombinationen av Veoneers mjukvara för perception och förarpolicy och Qualcomms starka och energieffektiva SoC ger marknaden ett konkurrenskraftigt erbjudande för fordon som lanseras från år 2024. De kommersiella marknadsaktiviteterna leds av Qualcomm, vilket ger en breddad access till marknaden. Vi bedömer att vi kommer slutföra avtalsförhandlingarna under fjärde kvartalet.

Våra fokusområden som togs fram i början av 2020 kvarstår: framgångsrika kundlanseringar under 2020 och början av 2021, marknadsan­­­­pass­nings­­initiativ som fortsätter driva effektiviseringar och förbättra kassaflödet samt fortsatt fokus på att vinna nya lönsamma affärer. 

En telefonkonferens hålls idag fredag 23 oktober 2020 kl 15:00 CET. Se www.veoneer.com för kod, telefonnummer och presentation som publiceras innan telefonkonferensen börjar. 1) Se vidare Non-U.S. GAAP Financial Measures på sid 11 i den engelska fullständiga kvartalsrapporten.

Övriga sidor i rapporten publiceras enbart på engelska.

   
Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom EVP Communications & IRs försorg för offentliggörande fredagen den 23 oktober 2020 kl 12:00 CET.

Kontakt:
Thomas Jönsson – EVP Communications & IR, +46 8 527 762 27, thomas.jonsson@veoneer.com
Ray Pekar – VP Investor Relations, +1 248 794 4537, ray.pekar@veoneer.com.  Frågor – Corporate website www.veoneer.com

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar