• news.cision.com/
  • Veoneer/
  • Mary Louise Cummings avgår ur Veoneers styrelse – blir senior rådgivare på NHTSA

Mary Louise Cummings avgår ur Veoneers styrelse – blir senior rådgivare på NHTSA

Report this content

Stockholm, 25 oktober 2021: Autotech-bolaget Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) tillkännager idag att Mary Louise Cummings meddelat att hon önskar lämna Veoneers styrelse och revisionsutskott från den 1 november 2021. Bakgrunden är att hon accepterat nomineringen från Joe Bidens administration till senior rådgivare för säkerhet inom National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), den amerikanska trafiksäkerhetsförvaltningen.

”Jag vill ta tillfället i akt att tacka och visa min uppskattning för allt som Dr Cummings bidragit med under tiden i styrelsen,” säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer. ”Ända sedan Dr Cummings gick med i styrelsen har hon bidragit aktivt och väglett företaget och styrelsen på ett omdömesgillt sätt, vilket uppskattats mycket.”

I samband med att Dr Cummings avgår den 1 november 2021 kommer styrelsen utse styrelsemedlem Jonas Synnergren till revisionsutskottet samt minska styrelsens storlek till att omfatta sju medlemmar.

För ytterligare information
Thomas Jönsson, EVP Communications & IR,
thomas.jonsson@veoneer.com, tel +46 (0)8 527 762 27

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom fordonsteknik. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Huvudkontoret ligger i Stockholm och Veoneer har 7500 medarbetare i 11 länder. Under 2020 uppgick försäljningen till 1,37 miljarder USD. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange (NYSE: VNE) och Nasdaq Stockholm (SSE: VNE SDB).

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Prenumerera

Dokument & länkar