Veoneer avyttrar japanska och kinesiska delar av joint venture för bromssystem

Report this content

Stockholm, 30 oktober 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNEsdb) världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning, har tecknat bindande avtal om att sälja sin 51%-iga ägarandel i de  japanska (VNBJ) och kinesiska (VNBZ) bolag som utgör Veoneer Nissin Brake Systems (VNBS) till Nissin-Kogyo Co., Ltd. och Honda Motor Co., Ltd.

När transaktionerna genomförts upphör VNBS. Detta är nästa steg i den strategiska översyn som gjorts av Veoneers verksamhet för bromssystem, vilken annonserades tidigt under 2019. Den 17 juni tillkännagav Veoneer att ett bindande avtal tecknats om att förvärva Nissin Kogyos andel i den amerikanska verksamheten av VNBS. Affären slutfördes den 28 juni 2019, vilket innebär att Veoneer nu äger 100% av den amerikanska verksamheten.

Avvecklingen av VNBS och försäljningen av Veoneers ägande i de japanska och kinesiska bolagen är en del i de marknadsanpassningsinitiativ som Veoneer tidigare annonserat, där Veoneer fokuserar på sina kärnverksamheter för att åstadkomma en effektiv kostnadsstruktur anpassad till företagets nuvarande marknads- och affärssituation.

Försäljningspriset är omkring 176 MUSD. I samband med transaktionen återbetalas omkring 20 MUSD i lån till Veoneer, som även får en särskild utdelning på omkring 5 MUSD för en total kontantpåverkan på omkring 200 MUSD. Avyttringen är uppdelad i två separata transaktioner som är förbehållna sedvanliga villkor, däribland nödvändiga godkännanden i enlighet med konkurrenslagstiftningen i Japan (för VNBJ) och Kina (för VNBZ).      

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom VP för Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande den 30 oktober 2019 kl. 07.00 CET. 

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27 
Ray Pekar, Investor Relations, tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har omkring 9200 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2018 uppgick försäljningen till 2,2 miljarder USD. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska fakta, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Prenumerera

Dokument & länkar