Veoneer får kontrakt på värmekameror till självkörande bilar

Report this content

Stockholm, 17 september 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB) världens största företag specialiserat på förarassistanssystem (ADAS) och autonom körning, har vunnit ett kontrakt om att producera världens första värmekamera till självkörande fordon på nivå 4. Veoneers utvecklingsarbete - för att hantera dålig sikt på grund av mörker, rök, eller av att man bländas - kommer att bekostas av en världsledande biltillverkare.

Detta är det första systemet för självkörande bilar på nivå 4 där flera värmekameror med hög upplösning kombineras med kameror, radar och lidar för att öka säkerheten på marknaden för mobilitet som en tjänst. Systemet använder värmekameror med smal och vid vinkel för att komplettera andra sensorer och upptäcka fotgängare, djur, fordon, motorcyklar, cyklar och objekt. Produktionsstart planeras till år 2021.

Det senaste värmekamerasystemen bygger på fjärde generationen av Veoneers ’night vision’, där en värmekamera med hög upplösning kompletteras med avancerad dataanalys för att upptäcka och varna föraren för gångtrafikanter och djur när det är mörkt eller dålig sikt. Värmekamerorna kan känna av mycket små värmeavvikelser och de urskiljer objekt oavsett hur bra eller dålig sikten är.

Veoneer är marknadsledande på värmekamerasystem för fordon och finns i mer än 40 fordonsmodeller globalt. Fjärde generationen av Veoneers värmekamerasystem lanseras under 2020.

”Värmekameror förbättrar säkerheten hos självkörande bilar då de känner av omgivningen på ett annat sätt,” säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer. ”Detta avtal är ett genombrott för Veoneer och för de självkörande fordonens framtid. Vi gläds åt att en ledande global biltillverkare valde Veoneer, så att vi kan bidra till utvecklingen av autonoma system för bilar.”

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, Tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar hårdvara, mjukvara och systemlösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har omkring 9200 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2018 uppgick försäljningen till 2,2 miljarder USD. Bolaget är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I meddelandet finns uttalanden som inte är historiska, utan snarare framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”. I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden. Framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro när vi anser att det finns rimlig täckning för dem. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra meddelanden åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Prenumerera

Dokument & länkar