Veoneer har stängt sin kapitalanskaffningsprocess

Report this content

Stockhom, Sverige, 29 maj 2019: Veoneer, Inc. (NYSE: VNE och SSE: VNE SDB), ett företag specialiserat på förassistanssystem (ADAS) och autonom körning (AD), offentliggjorde idag att den kapitalanskaffningsprocess som inleddes den 20 maj 2019 stängdes den 28 maj 2019. Det totala kapitaltillskottet från kapitalanskaffningen uppgår till 627 miljoner USD, före avdrag för emissionsrabatter och erbjudandekostnader.

Som tidigare offentliggjorts består kapitalanskaffningen av två delar, stamaktier och konvertibler.

Fördelning av kapitaltillskottet:

  • 420 miljoner USD från erbjudandet (underwritten offering) av 24 miljoner stamaktier till ett pris om 17,50 USD per aktie.
  • 207 miljoner USD (sammanlagt nominellt belopp) från erbjudandet av konvertibler med en ränta om 4,00 % vilka förfaller 2024. En utökning i förhållande till tidigare offentliggjorda 180 miljoner USD, då underwriters utnyttjat sin övertilldelningsoption till fullo genom att förvärva ytterligare konvertibler till ett värde om totalt 27 miljoner USD.

Tilldelningen av stamaktier och konvertibler beslutades den 23 maj och offentliggjordes samma datum.

Veoneer har givit underwriters av stamaktierna en option innebärande att de under 30 dagar kan köpa ytterligare upp till 3,6 miljoner stamaktier till ett totalt värde om upp till 63 miljoner USD.

Morgan Stanley var lead book-running manager för erbjudandet av stamaktier och erbjudandet av konvertibler och Nordea och SEB var joint bookrunners för respektive erbjudande.

En kopia av det slutliga amerikanska prospektet för respektive erbjudande, som lämnats in till Securities and Exchange Commission, kan erhållas från Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, Attention: Prospectus Department.

Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att sälja eller en uppmaning om att lämna ett erbjudande att köpa, inte heller kommer det att ske någon försäljning av, dessa värdepapper i någon stat eller jurisdiktion där sådant erbjudande, försäljning eller uppmaning skulle vara olaglig innan registrering sker, eller annan åtgärd vidtas, enligt värdepapperslagarna i sådan stat eller jurisdiktion.

För ytterligare information:

Media:
Thomas Jönsson, Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27

Investerare & analytiker:
Thomas Jönsson, Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, Investor Relations, tel +1 (248) 794-4537

Veoneer designar och tillverkar produkter och lösningar för aktiv säkerhet, självkörande bilar, styrenheter och sensorer samt bromssystem.

Taggar:

Prenumerera

Dokument & länkar