Veoneer och Qualcomm utvecklar nästa generation ADAS och självkörande system

Report this content

Stockholm, 27 augusti 2020: Autotechbolaget Veoneer, Inc. och QualcommTechnologies, Inc. har beslutat att starta samarbete om skalbara lösningar för avancerat förarstöd (ADAS), ”collaborative driving” och självkörande system. Lösningen bygger på Veoneers nästa generation mjukvara för perception och körpolicy och Qualcomms® Snapdragon Ride™ skalbara ”System on a Chip” (SoC) och acceleratorer. Lösningen sträcker sig från nivå 1 förarstöd till nivå 4 självkörande och designas för att skapa en öppen plattform för leverantörer och biltillverkare.

Den integrerade mjukvaran och SoC plattformen ska adressera den ökande komplexiteten i utvecklingen av avancerade förarassistanssystem (ADAS), inklusive funktionella säkerhetskrav samt bilsektorns ökade behov av skalbara och uppgraderingsbara system. Detta kräver avancerade och energieffektiva beräknings-, uppkopplings- och molntjänstfunktioner för alla typer av fordon.

Plattformen kommer integrera Veoneers femte generation mjukvara för perception och körpolicy med den nuvarande och framtida Snapdragon Ride-portföljen.

Qualcomm Technologies intention är att göra den integrerade SoC och mjukvaruplattformen tillgänglig för biltillverkare och leverantörer globalt.

Veoneer fortsätter som leverantör av den nya lösningen gentemot biltillverkare, och företaget fortsätter sin nuvarande strategi som omfattar utveckling, försäljning och lansering av sin produkt- och systemportfölj för ADAS och ”collaborative driving”.

Den öppna och programmerbara plattform som bolagen har för avsikt att utveckla kommer designas för att ge biltillverkare och leverantörer möjlighet till mer specialanpassning samtidigt som den väntas bli vägvisande för nästa generation bilarkitektur. Bolagen förväntar sig att den integrerade plattformen kommer att vara tillgänglig genom leverantörer och direkt till biltillverkare för 2024 års bilproduktion.

Veoneers mjukvara är utvecklad för bilmiljön och designad för att möta kraven från biltillverkare, regulatoriska myndigheter och rankinginstitut globalt. Den har nått högsta resultat och hjälpt biltillverkare att nå fem stjärnor i Euro NCAP 2018 och 2020. Företagen planerar att lansera en lösning som uppfyller alla krav inom funktionell säkerhet och är optimerad för att möta kommande NCAP krav, inklusive hands-free körning på motorväg och i långsam trafik. Plattformen kommer kontinuerligt kunna uppgraderas over-the-air.

Nästa generation mjukvara kommer utvecklas av en separat organisation inom Veoneer.

Tidigare i år presenterade Qualcomm Technologies det senaste tillägget till bolagets växande portfölj av produkter för bilsektorn; plattformen Qualcomm® Snapdragon Ride™. Snapdragon Rides design är baserad på Qualcomm Snapdragon familjen av SoC och acceleratorprodukter, byggda på skalbara och modulära heterogena högpresterande processorer med flera kärnor för planering och beslutsfattande, energieffektiv AI och computer vision (CV) funktion, industriledande GPU för visualisering, processorer för bildsignalering för kamerasensorer och dedikerade subsystem för säkerhet. Den integrerade plattform där Veoneers mjukvara inkluderas kommer bygga på Snapdragon Rides skalbarhet och erbjuda industriledande skalbarhet med SoC och acceleratorprodukter som stödjer allt från nivå 1 förarstöd till nivå 4 självkörning och utnyttjar Qualcomm Technologies ledarskap inom heterogena beräkningar, ledande processteknologi, låg energiförbrukning och högpresterande halvledare för bilbranschen.

”Vi är mycket nöjda över att tillsammans med Qualcomm Technologies få utveckla kommande generation lösningar för ADAS, collaborative och autonom körning. Att arbeta tillsammans med en välrenommerad ledare som Qualcomm Technologies, och använda deras banbrytande Snapdragon Ride-produkter, ger oss tillgång till den sista delen i pusslet. Samarbetet stärker inte bara vår produktportfölj utan breddar också våra marknadskanaler och ger nya möjligheter, vilket ger kunder fler sätt att få tillgång till världsledande teknologi,” säger Jan Carlson, ordförande, VD och koncernchef för Veoneer. 

“Det har funnits en växande önskan inom fordonsbranschens ekosystem att få hela lösningar som kan skalas från lägsta nivå av aktiva säkerhetssystem till mer avancerade autonoma lösningar. Genom att kombinera våra ledande produktplattformar för bilindustrin, vilka stödjer bredare funktionalitet som 5G/4G, telematik och infotainment, med Veoneers beprövade mjukvara för perception och körpolicy, skapas ett unikt erbjudande för detta behov. Qualcomm Technologies fortsätter engagera sig för att erbjuda högpresterande och avancerade fordonslösningar till alla bilar oavsett nivå och vi ser fram emot att arbeta tillsammans med en industripionjär som Veoneer för att accelerera innovationsförmågan och leverera hela system,” säger Cristiano Amon, VD för Qualcomm Incorporated.

Denna information är sådan information som Veoneer, Inc. är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom EVP för Kommunikation och Investor Relations försorg enligt kontaktuppgifter nedan, för offentliggörande den 27 augusti 2020 kl. 13.30 CET. För ytterligare frågor se företagets hemsida www.veoneer.com.

Telefon- och webbkonferens

Veoneer och Qualcomm arrangerar en 30 minuter lång konferens den 27 augusti kl 16.00. En länk kommer finnas tillgänglig på Veoneers hemsida www.veoneer.com.
Webbsändning: https://edge.media-server.com/mmc/p/nsbt9gds
Per telefon:

Kod:............................... 4452365

Stockholm:..................... +46 (0)850692169

För ytterligare information

Thomas Jönsson, EVP Communications & IR, tel +46 (0)8 527 762 27
Ray Pekar, VP Investor Relations, Tel +1 (248) 794-4537

Veoneer, Inc. (NYSE: VNE and SSE: VNE SDB) är en världsledare inom autotech-branschen. Vi designar, tillverkar och säljer mjukvara, hårdvara och systemlösningar för passagerarsäkerhet, förarassistans, collaborative’ och autonom körning till fordonstillverkare globalt. Vår affärsidé är att skapa förtroende för mobilitet. Veoneer, som bildades 2018, bygger på närmare 70 års erfarenhet av att utveckla lösningar för fordonssäkerhet. Veoneer har 7100 medarbetare i 13 länder och huvudkontor i Stockholm. Under 2019 uppgick försäljningen till 1,9 miljarder USD. Veoneer är noterat på New York Stock Exchange och Nasdaq Stockholm.

Qualcomm, Snapdragon och Snapdragon Ride är varumärken inom Qualcomm Incorporated Qualcomm Incorporated. Qualcomm Snapdragon Ride är en produkt inom Qualcomm Technologies, Inc. och/eller dess dotterbolag.

”Safe Harbor Statement” enligt amerikansk federal lag: I pressmeddelandet finns uttalanden som inte är historiska, utan framåtblickande, så som de definieras i Amerikanska Förenta Staternas (USA) ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995”.  I sådana framåtblickande uttalanden ingår uttalanden om aktiviteter, händelser och utveckling så som Veoneer, Inc. eller dess ledning tror och antar kan inträffa i framtiden, däribland transaktion i samband med icke-bindande överenskommelse med Qualcomm Technologies. Alla framåtblickande uttalanden grundas på nuvarande förväntningar, antaganden och tillgänglig data från tredje part. Våra förväntningar och antaganden kommuniceras i god tro och vi anser att det finns rimlig täckning. Dock kan vi inte garantera att sådana framåtblickande uttalanden kommer att materialiseras eller visa sig vara korrekta, då framåtblickande uttalanden i sig beror på kända och okända risker och allmänna osäkerhetsfaktorer som kan leda till att det faktiska resultatet avviker från det tilltänkta resultatet. Otaliga risker och osäkerhetsfaktorer kan innebära att effekterna blir helt annorlunda jämfört med vad som tidigare angivits, däribland generella ekonomiska förutsättningar och förändringar i den globala fordonsindustrin, genomförandet av affären med det icke-bindande avtalet med Qualcomm Technologies, där förhandling och skrivande av definitiva avtal pågår, utveckling av mjukvara och integrerad plattform i enlighet med detta avtal, påverkan från Covid-19 på företagets finanser, verksamhet och likviditet. För samtliga framåtblickande uttalanden i detta och i andra dokument åberopar vi det skydd som USA:s ”Private Securities Litigation Reform Act of 1995” erbjuder. Förutom den skyldighet vi har enligt lag, åtar vi oss inte att uppdatera dessa framåtblickande eller uttalanden till följd av ny information eller framtida händelser.

Prenumerera

Dokument & länkar